Ekologická energie potřebuje vzácné kovy

Nová studie Společného výzkumného centra (JRC) ukazuje zvýšené riziko nedostatku vzácných kovů, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji jaderné, solární a větrné energie nebo bioenergetiky. Jmenovitě se nedostává pět kovů, bez kterých nebude prý další rozvoj alternativních zdrojů v Evropě možný....

Nová studie Společného výzkumného centra (JRC) ukazuje zvýšené riziko nedostatku vzácných kovů, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji jaderné, solární a větrné energie nebo bioenergetiky. Jmenovitě se nedostává pět kovů, bez kterých nebude prý další rozvoj alternativních zdrojů v Evropě možný.

První problém tkví v tom, že bez pěti uvedených kovů nebude možné vyrábět nová energetická zařízení, neumíme je totiž nahradit. Pro výrobu fotovoltaických článků spotřebováváme v současné době polovinu vytěženého telluru a čtvrtinu india. Neodym a dysprasium jsou zapotřebí pro magnetická dynama větrných elektráren. Všechny čtyři uvedené kovy jsou ale do Evropy importovány, dovoz kryje 100 % spotřeby. Druhý související problém se týká faktu, že gallium a jiné vzácné kovy nelze dost dobře recyklovat, a jejich naleziště jsou vázána na relativně exotické oblasti, někdy značně politicky nestabilní. V současnosti Evropa kryje svou poptávku z 97 % z Číny. Asijská velmoc si, což je problémem třetím, umí dobře spočítat výhodu své dodavatelské výjimečnosti, a tak cena vzácných kovů narůstá mnohem rychleji než dovozní kvóty.


Oakdenne Hollinsová z Centra pro strategické zdroje v Haagu porovnala dnešní seznam používaných kovů, a zahrnula do výpočtu požadavky na rozvoj alternativních zdrojů v roce 2030. Tím se jí podařilo identifikovat celkem čtrnáct kritických surovin, které odčerpávají více než procento světové těžby ročně. „Evropské výrobní společnosti musejí mít zajištěný vyrovnaný přístup k těmto kovům, bez výkyvů a narušení,“ říká Antonio Tajani, eurokomisař pro průmysl a podnikání. „Zmíněné kovy jsou nezbytné suroviny, bez nichž nejsme schopni zajistit konkurenceschopnost a proces inovace energetických zdrojů Evropy.“ JRC v současné době pracuje ještě na další zprávě, která by si tentokrát měla posvítit na surovinovou nezávislost v oblasti elektromobilů, světel a baterií.

 

Zdroj: server CleanTech Europe

Dysprasium a neodym – bez nich se větrná energetika neobejde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *