Dvě procenta podniků vyprodukují tři čtvrtiny odpadů

Statistický úřad zveřejnil výsledky svého statistického šetření v oblasti nakládání s odpady. Jejich produkce od loňského roku poklesla, ovšem vcelku nepatrně - o pouhých 0,6 %.

V roce 2012 dosáhla celková produkce odpadů v ČR 23,4 milionů tun, zatímco v roce 2011 činila 23,6 milionů tun, jedná se o pokles o 0,6 %. Nebezpečný odpad se v roce 2012 na produkci podílel 6,4 % (1488 tisíc tun). Z toho téměř veškerý NO (1475 tisíc tun) vyprodukovaly průmyslové podniky.

Jako v jiných letech se vyprodukovalo nejvíce stavebních a demoličních odpadů (skupina 17) – celkem 11,9 milionu tun, což je 60 % z celkového množství.


Nárůst množství odpadů zaznamenala oblast zabývající se shromažďováním a úpravou odpadů, sanacemi a odpadními vodami, zejména podniky provádějící sanační práce. „Určitý vliv na toto zvýšení mají státní garance na odstranění starých ekologických zátěží, či čerpané finanční prostředky z operačního programu Životní prostředí,“ komentuje se v materiálu ČSÚ. „Statistické šetření opět potvrdilo, že naprostá většina podnikových odpadů (74 %) vzniká při činnosti přibližně 300 původců odpadů. Jedná se o pod-niky s objemem produkce odpadů nad 10 000 tun za rok. Ačkoli tyto podniky svou produkcí pokryly tři čtvrtiny celkového objemu podnikových odpadů, z celkového počtu subjektů produkujících tento odpad představovaly pouze 2,2 %.“

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Produkce druhotných surovin dosáhla v roce 2012 výše 20,8 milionu tun, přes polovinu z tohoto množství tvoří vedlejší produkty z energetiky (57 %). Dalšími významnějšími položkami jsou druhotné suroviny z kovů (17 %) a ze stavebních hmot (17 %).

Do ČR bylo dovezeno 0,8 milionu tun odpadu převážně z členských zemí EU. Došlo ke značnému nárůstu dovozů železa a oceli (skupina 17). Struktura ostatních dovezených odpadů zůstala prakticky stejná jako v roce 2011 (většinou skupina 19).

Naopak bylo vyvezeno 2,8 milionu tun odpadu, opět do zemí EU. Největší podíl vyvezeného odpadu tvořily železné kovy pocházející ze stavební činnosti (skupina 17), obalový odpadní papír a lepenka (skupina 15), železné piliny pocházející z obráběcích činností (skupina 12) a také kovy ze zpracování autovraků (skupina 16).

Zdroj: Statistické údaje ČSÚ

 

 

 

ODPADY, KTERÉ VYPADLY Z MĚŘÍTKA GRAFU (TIS. TUN)

 

Kat. číslo 2005 2012
5 (ropa) 44,7 15,6
8 (barvy) 31,9 34,3
9 (foto) 2,1 1,4
10 (tepelné procesy) 4 033,5 1 881,7
14 (rozpouštědla) 3,1 2,9
17 (SDO) 11 615,9 11 893,0
18 (zdrav.) 19,4 31,0

 

Většina průmyslových odpadů vzniká při činnosti několika málo producentů. Mezi největší patří elektrárny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *