Drtit nebo lisovat plasty?

Ekonomiku recyklace odpadu silně ovlivňuje vzdálenosti místa zpracování od jeho sběru a rovněž způsob manipulace.

Koncem 90. let došlo u nás ke značnému rozšíření separovaného sběru, a to nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Současně s jeho rozvojem rychle rostla i poptávka po některých druzích druhotných surovin, jako je sběrový papír a plastový odpad.

Silný růst cen pohonných hmot, k němuž došlo během posledních let, měl za následek výrazné zdražení nákladů na přepravu těchto druhotných surovin. Z těchto důvodů je ekonomika recyklace sběrového papíru a zejména obalů z plastických hmot, jako jsou například PET lahve a PPplasty a fólie, zcela závislá na vzdálenosti místa zpracování druhotného odpadu od jeho sběru a na způsobu manipulace, zejména stupni jeho zhutnění před přepravou.


CO JE VÝHODNĚJŠÍ

V západní Evropě a ve skandinávských zemích se použité nápojové obaly a fólie před jejich přepravou k finálnímu zpracovateli běžně lisují do velkých balíků o hmotnosti okolo 250-300 kg. Co se týče tzv. „tvrdých plastů“ (termosetů na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice), používá se před přepravou takového typu odpadu jeho drcení v různých drtičích a doprava se realizuje většinou ve velkoobjemových žocích (bigbag). Ukazuje se, že tento postup je z technického i ekonomického hlediska nejvýhodnější.

Pro přepravu PE-fólie je podle dosavadních domácích i zahraničních zkušeností nejvýhodnější její lisování do balíků o hmotnosti 250-300 kg. Nutno podotknout, že lisování lze použít i pro jiné druhy odpadu, jako je například sběrový papír a lepenka.

VYUŽITÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY

Podle zkušenosti předních světových výrobců hydraulických lisů je pro vytvoření kompaktního balíku z umělohmotného odpadu zapotřebí lisovací síly minimálně 400 kN. Dalším kritériem volby vhodného typu lisu je zpracovávané roční množství odpadu. V tabulce jsou uvedeny vhodné typy lisů pro lisování použitých obalů z plastů a obalových fólií.

Za předpokladu, že standardní kamion má ložný objem kolem 80 m3 a může přepravovat náklad o maximální hmotnosti 24 tun, dosahuje jeho vytížení, při naložení maximálního počtu 72 balíků o spec. hmotnosti 220 kg/m3, až 75 % přepravní kapacity kamionu.

Obdobná úvaha platí i pro přepravu drceného odpadu z plastů ve velkoobjemových žocích o objemu 1,5 m3, při specifické hmotnosti odpadu 200 kg na 1 m3 granulátu. Vytížení stejného typu kamionu dosahuje pouze 66 % jeho přepravní kapacity.

K vytvoření uceleného obrazu o ekonomické efektivnosti přepravy plastického odpadu je nutné vzít v úvahu také výkupní ceny za kilogram drceného odpadu a investice do pořízení velkoobjemových žoků.

Ing. Alex Bubeníček
Ekoprav, s. r. o.

 

VHODNÉ TYPY LISŮ PRO LISOVÁNÍ PLASTOVÉHO ODPADU

 

Množství lisovaného odpadu (t/rok) do 3000 4000-20 000 nad 20 000
Typ lisu vertikální horizontální horizontální
Příklad lisu Bradidan 4-X3 Presona LP40 Presona LP80
Bradidan HDX-50 Presona LP50 Presona LP100
Lisovací síla 35-50 10+80, 10+100
Specifická hmotnost balíku (kg/m3) 220 220 250
Velikost balíku, d x š x v (m) 1,2×0,8×1,0 1,5×1,1×0,7 1,5×1,1×0,75
Hmotnost balíku (kg) 250 250 300

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *