Dotřiďovací linky rozhodují o kvalitě

PET lahve, získané ze separačních systémů, se po třídění a dalších úpravách na dotřiďovacích linkách stávají vyhledávanou surovinou. Jejich spotřeba v Evropě stále roste.

Mezi roky 2008 a 2009 vzrostl objem PET obalů, které se dostanou ze separačních systémů na dotřiďovací linky, celkem o osm procent. Celková míra recyklace všech PET lahví na evropském trhu rovněž vzrostla (o 2,5 %) a ustálila se v roce 2009 na hodnotě 48,4 procent z celkového objemu uvedeného na trh.

Růst ukazují aktualizovaná data asociace PETcore (PET Containers Recycling Europe), evropské neziskové organizace podporující užití a recyklaci PET obalů.

PET VLOČEK JE STÁLE VÍCE

Data uvedená ve zprávě naznačují setrvalý rozvoj recyklačních systémů i zpracování jejich výstupů. PET lahve ze separovaného sběru se po dotřídění nejčastěji zpracovávají na tzv. flakes (vločky), s nimiž se obchoduje jako ve surovinou. Ačkoliv se meziročně hmotnost vyprodukovaných flakes zvyšuje, paradoxně zároveň klesá jejich podíl jako suroviny na výrobě (v letech 2008/2009 o 5 %). To naznačuje slušný rozvoj recyklačního průmyslu, který potřebuje stále více suroviny.

Z 22 na 27 percent vzrostlo využití recyklovaného PETu pro výrobu fólií, také výroba na vyfukovačkách roste (22 % z celkového množství). Nejvíce zasažena ekonomickou recesí byla výroba vázacích pásků, stále však spotřebovává kolem 7 procent celkové produkce flaků.

VÝVOZY A DOVOZY

Exporty na Daleký Východ klesly na téměř 16 % sebraného a dotříděného PET. Ze zemí mimo Evropu bylo importováno kolem 67 tisíc tun balených lisovaných PET lahví.

V dovážených balících, které jsou zpracovávány v Evropě, jsou však však pouze tři čtvrtiny skutečně použitelné. Zbytek jsou víčka, etikety, zbytky, cizí materiály a jiné polymery. Pokračující program na snižování váhy spotřebitelských balení navíc způsobuje, že víčka a etikety představují stále větší podíl hmotnosti separovaného obalového PETu. Jeho využití je podmíněno dobrým dotřiďováním. Odhaduje se, že celková kapacita mechanického dotřídění v evropském regionu dosahuje 1,6 mil. tun.

PRŮMYSL REAGUJE

Zvyšující se množství PET flakes jako vstupní suroviny podporuje rozvoj zpracovatelského průmyslu. Podle Roberta Bertaggia, předsedy rady PETcore, spolupracuje PET průmysl s kolektivními systémy a recyklačními závody. Cílem je zvýšení míry recyklace nad 50 % ze všech spotřebitelských PET obalů, které jsou v Evropě uvedeny na trh. „Dosažení tohoto cíle za tak obtížných ekonomických okolností, jako dnes, by bylo skutečným úspěchem,“ poznamenal Roberto Bertaggia. PETcore bude podle něj dále pracovat na tom, aby recyklace PET obalů dosáhla 22,5 procent evropského cíle pro veškeré sebrané plasty.

„Recyklované PET jsou spolehlivou a vyhledávanou surovinou v trvale udržitelném recyklačním průmyslu. Když jsou PET lahve recyklovány na jednu z několika aplikací – nové lahve, vlákna, folie nebo pásky, vždy se uspoří značné množství energie,“ dodal Bertaggia. „Ve 23 zemích již máme vyšší recyklační míru samotných PET, než kolik požaduje legislativa pro obalové materiály. Tento trvalý růst reflektuje očekávání mnohých spotřebitelů , kteří jsou navíc sami o sobě důležitým článkem recyklačního řetězce.“

Nová publikace PETcore, PET Profile, přináší aktualizované údaje i recyklaci PET za rok 2009 a je dostupná na stránkách PETcore.

Vločky (flakes) z PET jsou stále žádanější surovinou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *