Dotace na likvidaci nelegálních skládek

Až 150 tisíc korun mohou získat nestátní neziskové organizace na boj s černými skládkami. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 4 mil. Kč pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti na realizaci projektů na odstraňování nelegálních skládek. Oproti předchozím...

Až 150 tisíc korun mohou získat nestátní neziskové organizace na boj s černými skládkami. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 4 mil. Kč pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti na realizaci projektů na odstraňování nelegálních skládek.

Oproti předchozím výzvám na předkládání projektů je výběrové řízení výrazně zjednodušeno. Byla zjednodušena administrativa a zároveň byla zjednodušena struktura rozpočtu.


Podpora může být přiznána za následujících podmínek:

Skládka se nachází mimo národní park.

Jedná se o skládku, u níž nelze zjistit původce odpadu (vlastníka).

Skládka se nachází na pozemku obce a k žádosti bude přiložen souhlas obce.

Česká inspekce životního prostředí před podáním žádosti o dotaci potvrdí existenci černé skládky.

Příjemce podpory bude postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Česká inspekce životního prostředí po odstranění černé skládky potvrdí, že byla skládka zlikvidována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Podrobné podmínky programu, včetně kontaktních osob naleznou zájemci na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

Neziskové organizace mohou získat dotaci až 150 tisíc korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *