Doprovodný program na WATENVI

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu WATENVI bohatý doprovodný program, jenž patří k nedílné součásti tohoto projektu. Zaměřen bude na aktuální stav legislativy a na oblast financování vodního a odpadového hospodářství. Určen je nejen pro odborníky, ale též pro...

Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu WATENVI bohatý doprovodný program, jenž patří k nedílné součásti tohoto projektu. Zaměřen bude na aktuální stav legislativy a na oblast financování vodního a odpadového hospodářství. Určen je nejen pro odborníky, ale též pro představitele měst a obcí. Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI zahrnuje 17. mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Veletrhy budou zahájeny 24. května a potrvají do 26. května 2011.

Odpadovému hospodářství bude věnován seminář Nové možnosti ve využívání a hodnocení odpadů a celodenní Konference Odpady 2011 a jak dál. Ve spolupráci s MPO ji organizuje Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO). Tato akce je zaměřena na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů. K tradičním akcím WATENVI patří mezinárodní konference – Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Organizátory jsou MŽP, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze. Letos bude doplněna speciálním blokem přednášek pod názvem Novinky v systémech environmentálního managementu.

Seminář Nová legislativa v oboru vodního hospodářství se bude zabývat Vodním zákonem, novelou vodního zákona a souvisejícími vyhláškami. Garantem je SOVAK ČR. Strategii a programy financování vodohospodářské infrastruktury představí zástupci SFŽP. Přinesou též informace o připravovaných výzvách a informace o stavu čerpání prostředků z Operačního programu ŽP. Ministerstvo zemědělství seznámí odbornou veřejnost s programem financování oboru Vodovodů a kanalizací.

Více informací na www.watenvi.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *