Domácnosti platí na "zelených daních" víc než průmysl

Eurostat uveřejnil počátkem ledna statistiku, která ukazuje, jak se na státních příjmech podílí "zelené daně", tj. daně za energii, dopravu, znečišťování a využívání přírodních zdrojů.

Státy sedmadvacítky vybraly podle Eurostatu v roce 2007 na ekologických daních 304 milionů eur, tedy zhruba 2,5 % unijního HDP. Ekologické daně tvořily celkem 6,2 % z celkového podílu vybraných daní a sociálních příspěvků v EU.

Nejvyšší ekodaně (5,9 % HDP) platí občané země s největší produkcí odpadu na obyvatele v Unii a zároveň jedné z nejprogresivnějších zemí v oblasti ekologie a čistých technologií – Dánska. Vysoké zelené daně (mezi 3 až 4 %) platí také v Nizozemsku a Bulharsku nebo na Maltě a Kypru. Na opačném konci je pak Španělsko a Litva, jediné dvě unijní země, kde se zelené daně nepřehoupnou přes 2 %.

Podle Eurostatu se v letech 1999-2007 podíl ekologických daní na HDP příliš neměnil, případně lehce klesal. To ale neplatí u domácností a firem, kde podíl ekodaní na jejich výdajích naopak rostl.

Rostoucí podíl ekodaní v porovnání s daněmi z příjmu podporují i současné kroky Evropské komise a Rady. V prosinci minulého roku ministři životního prostředí sedmadvacítky navrhli „zvážit možnost přesunu daňového základu z daní z příjmu směrem ke zdanění energií a využívání přírodních zdrojů“. Evropa by touto cestou měla zefektivnit hospodaření se svými přírodními zdroji.

HLAVNÍ PODÍL TVOŘÍ ENERGIE

Ze statistiky pro rok 2007 vyplývá, že hlavní podíl na ekologických daních měly daně za energii – tvořily 72 % celkových příjmů. Doprava se na eko-daních podílela 24 % a zbylou část pokrývaly daně za znečišťování a využívání přírodních zdrojů.

V případě energetických daní se přitom jedná o daně ze surovin, jako je uhlí, ropa a plyn, daň z elektřiny a daně z prodeje emisních povolenek. V případě dopravy jde zejména o daně za vlastnictví a provoz dopravních prostředků. Nejmenší položku pak tvoří daně za získávání a zpracování přírodních zdrojů, znečišťování, hluk a odpad.

DOMÁCNOSTI PLATÍ NEJVÍC

Podle Eurostatu je možné porovnat míru zdanění a skutečnou spotřebu energie v každém sektoru hospodářství. Ze srovnání potom vyplývá, že domácnosti v poměru ke skutečné energetické spotřebě platily v roce za ekologii nejvíc. Pouze v Rakousku, Estonsku a Litvě platil víc primární sektor (zemědělství, rybolov, lesnictví).

Peněženky domácností platí nejvíc i v oblasti dopravy – 55 až 75 %. Zatímco v pobaltských zemích, Estonsku a Lotyšsku je to něco mezi 25 a 30 %, rovných 90 % platí španělské domácnosti. Sektor obchodu a služeb přispíval na daně z dopravy v minulých letech 15-41 %. V pobaltských zemích se toto číslo vyšplhalo až na 68 %.

Zdroj: Eurostat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *