Dodržujeme skutečně hierarchii nakládání s odpady?

Plán odpadového hospodářství, který se připravoval před deseti lety, měl být obhajitelným, realizovatelným a hlavně ekonomicky smysluplným plánem.

Místo toho vznikl plán, který na deset let zastavil výstavby spaloven a nastínil nám nesmyslná procenta pro biologicky rozložitelný odpad. Spalovny již mohly být postaveny, mohlo být učiněno mnoho jiných kroků, ale vše se obrátilo díky lobbistickým skupinám, které prosazovaly své zájmy na úkor logických postupů.

Zmiňuji tuto historii zcela záměrně, protože se připravuje nový zákon o odpadech, který by měl přinést nové zákonné podmínky a povinnosti. Je postaven na evropské směrnici o odpadech, jejímž základním parametrem je hierarchie nakládání s odpady. Její pojmy jsou nejspíš všem jasné, pouze je třeba upozornit, že hierarchie platí seshora dolů, takže nejvíce preferované je opětovné použití, nejméně žádoucí je skládkování. V praxi to však vypadá úplně jinak.

Opětovné použití jako by bylo u některých výrobků – například elektrozařízení – tabu. Cítíme se pohoršeni nad tím, že se použité výrobky objevují v Africe, Číně či jiných zemích. Většina chudých lidí z těchto zemí si nové výrobky nemůže dovolit a opětovné použití má zde své místo s ohledem, samozřejmě pokud budou dodržovány ekologické principy. Na elektroodpady se dnes pořádají aukce, které jsou legitimním nástrojem pro zefektivnění ceny. Jsme si však zcela jisti, že vysoké ceny na elektroodpady nepovedou firmy k hledání jiných alternativ „recyklace“ v zahraničí a stavění opětovného použití do špatného světla?

POTŘEBUJEME ROVNÝ PŘÍSTUP

Nad recyklací dnes mnohdy vyhrává technické zabezpečení skládek, kde končí mnoho průmyslových odpadů. Proč se však za ně nemá odvádět poplatek? Jako občan musím na skládce zaplatit i více než tisíc korun za tunu. Odpad určený k zabezpečení skládky je však bez poplatku a stojí firmu několikanásobně méně. Navíc tato konkurenční výhoda pro skládky staví recyklaci do ekonomicky nevýhodnější pozice. V dnešní době krize je pro firmy každá koruna velmi cenná, proto si vždy vyberou nejlevnější řešení, nicméně musí zde existovat rovný přístup, a nesmí být poskytovány výhody pro vybranou skupinu firem podnikající ve stejném oboru. Pro různé typy průmyslových odpadů ukládaných na skládky jako technické zabezpečení existuje využití, ale je o něco málo dražší než skládkování.

EU HLÍDÁ FINANCE

Evropská unie dnes nemá tolik finančních prostředků a bedlivě si hlídá, na co finanční prostředky poskytne. Mnohými odborníky zatracované mechanicko-biologické úpravny komunálních odpadů mohou být v kombinaci se spoluspalovacím zařízením, zejména cementárnami, řešením minimálně regionálního rozsahu. Spalovnám na druhé straně velmi pomohlo, že se energetické využití po deseti letech postavilo do roviny recyklace. Pevně věřím, že zákonodárci, kteří budou rozhodovat o konečných textech nové legislativy, neumožní, aby se znovu prosadily lobbistické skupiny jako před deseti lety a konečně se u nás začne dodržovat hierarchie nakládání s odpady.

Ing. Tomáš Mydlarčík

jednatel, Envisolar energy, s. r. o.

HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Předcházení vzniku odpadů

Opětovné použití

Materiálové využití

Jiné využití (např. energetické)

Odstranění

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *