Do diáře

18. 5. Praha - Ministerstvo dopravy Jak na dopravu ve městech a obcích? (finance, inspirace, projekty) Seminář - propojování územních plánů, rozvojových strategií a dopravních koncepcí měst, přehled aktuálních finančních zdrojů Kontakt: Národní síť Zdravých měst (NSZM) , www.zdravamesta.cz 19. 5....

18. 5.

Praha – Ministerstvo dopravy

Jak na dopravu ve městech a obcích? (finance, inspirace, projekty)

Seminář – propojování územních plánů, rozvojových strategií a dopravních koncepcí měst, přehled aktuálních finančních zdrojů

Kontakt: Národní síť Zdravých měst (NSZM) , www.zdravamesta.cz

19. 5.

Praha, hotel Corinthia

Zpětný odběr 2009 – zpětný odběr vybraných výrobků

Druhý ročník konference. Témata: nová Směrnice EU o odpadních, implementace Směrnice EU o odpadních bateriích a akumulátorech do právního řádu ČR (novela zákona o odpadech) a zpětný odběr pneumatik, autovraků a olejů

Kontakt: www.asekol.cz

19. – 21. 5.

Uherské Hradiště, Klub kultury

Sanační technologie XII

Konference: aktuální právní prostředí pro přípravu a realizaci sanačních zákroků , financování, výzkum a vývoj, příprava, provoz, monitoring, ukončení probíhajících akcí

19. – 22. 5.

Brno – Výstaviště

EmbaxPrint

25. mezinárodní veletrh obalu, tisku a marketingové komunikace

Kontakt: www.embaxprint.cz

21. 5. Praha – Hotel Globus

Aktuální změny v legislativě: Co přináší rok 2009 v odpadovém hospodářství?

Tento kurz je určen všem podnikatelským subjektům, nejen ekologům a odpadovým hospodářům, ale i členům managementu, kteří chtějí mít přehled o plnění zákonných povinnosti v oblasti evidence odpadů. Kontakt: www.inisoft.cz

21. 5.

Brno, Dům ČKAIT

Nové směrnice a pokyny pro nakládání s dešťovými vodami

Kontakt: www.ckait.cz

25. – 27. 5.

Brno, Výstaviště

Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

Doprovodná konference Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, bez vložného.

Kontakt: alena.krejcova@mzp.cz

26. – 28. 5. 2009

Brno, Výstaviště

WATENVI Brno 2009

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE (VOD-KA), kterou pořádá SOVAK ČR a Mezinárodní veletrh technologií pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. V roce 2009 se budou konat po patnácté. Kontakt: www.bvv.cz/vodka

28. 5. Praha, budova ČS VTS

Zákon o odpadech po novele včetně novelizovaných prováděcích předpisů

Seminář je zaměřen na propojení novelizovaných jednotlivých částí a paragrafů zákona s prováděcími předpisy a na způsob práce s těmito předpisy při plnění povinností při nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Kontakt: www.bovapolygon.cz

4. – 6. 6. 2009

Ostrava, VŠB-TUO

13. mezinárodní konference a výstava Životní prostředí a úpravnictví

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti úpravnictví, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologií. Hlavní okruhy: úpravnictví, životní prostředí, recyklace (zejména průmyslových odpadů), biotechnologie životního prostředí

Kontakt: prof. Ing. Peter Fečko, CSc. e-mail: peter.fecko@vsb.cz , http://homen.vsb.cz/hgf/

10. 6.

Praha 2, EDU 2000

Seminář k problematice REACH: IUCLID 5

Jednodenní prakticky orientovaný seminář k podpůrnému nástroji IUCLID 5, určený pracovníkům zodpovědným za registraci látek. registrační dokumentaci k látkám je možné připravit pouze pomocí IUCLID 5. Kontakt: www.cemc.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *