Do diáře

10. 6. Praha 2, EDU 2000 Seminář k problematice REACH: IUCLID 5 Jednodenní prakticky orientovaný seminář k podpůrnému nástroji IUCLID 5, určený pracovníkům zodpovědným za registraci látek, registrační dokumentaci k látkám je možné připravit pouze pomocí IUCLID 5. Kontakt: www.cemc.cz 10. - 11. 6....

10. 6.

Praha 2, EDU 2000

Seminář k problematice REACH: IUCLID 5

Jednodenní prakticky orientovaný seminář k podpůrnému nástroji IUCLID 5, určený pracovníkům zodpovědným za registraci látek, registrační dokumentaci k látkám je možné připravit pouze pomocí IUCLID 5. Kontakt: www.cemc.cz

10. – 11. 6.

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Odpady a obce

Jubilejní desátý ročník konference – hospodaření s odpady v městech a obcích

Kontakt: www.ekokom.cz

17. – 18. 6

Dům kultury, Kladno

Podpora a propagace Operačního programu životní prostředí, oblasti podpory 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěží Kontakt: www.dumkultury.cz.

18. – 19. 6.

Praha 6

Právní povinnosti podniků v ŽP Kurz – základní právní povinnosti podniků v oblasti životního prostředí. Pro podniky, které budou zavádět systém EMS (ISO 14001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v podniku

Kontakt: www.proeko.cz

19. 6.

TES Praha

Základy systému péče o životní prostředí podle ISO 14001:2004

Způsob jednoduché aplikace ISO 14001:2004 v organizaci, environmentální legislativa a integrace standardů ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:2007. Kontakt: www.eiso.cz

22. 6.

Praha 6

Hodnocení environmentálního profilu podniku

Základní informace o normě ČSN ISO 14 031 a možnostech jejího využití v systémech řízení ochrany životního prostředí, praktické zavádění systému hodnocení environmentálního profilu podniku do praxe

Kontakt: e-mail:marek-proeko@volny.cz

28. – 30. 7. Hradec Králové Rekvalifikační kurz Podnikový ekolog

Další běh rekvalifikačního kurzu, akreditovaný MŠMT. Absolventi obdrží osvědčení s celostátní platností na výkon funkce podnikového ekologa. Kurz bude probíhat až do prosince 2009.

Kontakt: www.empla.cz

27. 8. – 1. 9.

České Budějovice. Výstaviště

Země živitelka 2009

36. ročník mezinárodního agrosalonu. Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. Kontakt: www.vcb.cz

12. 6.

Praha, ČSVTS Nakládání s lesy – kontrola a sankce

Odborný seminář Kontakt: cspzp@csvts.cz

18. – 19. 6.

Pardubice, Dům techniky

VOC 2009

III. ročník mezinárodní konference – emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování

Kontakt: www.dtpce.cz/pdfs/or09pr.doc

18. – 21. 6.

Turecko, Istanbul

REW Istanbul 2009

5th International Recycling, Environmental Technologies and Waste Management Trade Fair

Kontakt: www.rewistanbul.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *