Do diáře

15. - 18.10. Litva, Riga, International Exhibition Centre Environment and energy Riga Mezinárodní výstava pro energetiku a technologie pro efektivní využívání přírodních zdrojů Kontakt: www.bt1.lv/bt1/ee 15. 10 - 18. 10. Praha, Výstaviště COMMA 10. výstava komunální techniky a služeb Kontakt:...

15. – 18.10.

Litva, Riga, International Exhibition Centre

Environment and energy Riga

Mezinárodní výstava pro energetiku a technologie pro efektivní využívání přírodních zdrojů Kontakt: www.bt1.lv/bt1/ee

15. 10 – 18. 10.

Praha, Výstaviště

COMMA

10. výstava komunální techniky a služeb

Kontakt: www.transped-comma.cz

15. – 16. 10.

Třeboň, Lázně Aurora

Výstavba a provoz bioplynových stanic

X. ročník mezinárodní konference – plánování a výstavba bioplynových stanic, možnosti financování výstavby a provozu, legislativa a technické předpisy, produkce a energetické využití bioplynu, vědecké poznatky v oblasti výroby a využití bioplynu Kontakt: www.czba.cz

20. 10. – 11. 11.

Hradec Králové

Kurz k získání odborné způsobilosti fyzických osob k plnění úkolů v prevenci rizik zakončený akreditovanou zkouškou

Třídenní přípravný nebo dvanáctidenní kvalifikační kurz zakončený zkouškou pro osoby, které musí dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, složit zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Termíny: 20. – 22. 10., 10. – 12. 11., 24. – 26. 11., 7. – 11. 12. Kontakt: www.empla.cz/odborna-zpusobilost.php

20. 10.

Praha, ČVUT

Povodňová rizika a jejich prevence v malých a středních povodích

Seminář – doc.Ing.Karel Vrána,CSc Kontakt: www.cski.krajinari.com/cski.html

21. 10.

Praha, Hotel Pramen

Seminář k problematice REACH – „Následní uživatelé“

První vlna registrací REACH proběhne koncem roku 2010. Seminář se zaměřením na povinnosti následných uživatelů.

Kontakt: www.cemc.cz

22. 10.

Ústí nad Labem

Energetický management měst a obcí

Optimalizace spotřeby a nákupu energií, energeticky úsporná opatření v budovách a veřejném osvětlení, financování úsporných projektů Kontakt: www.bids.cz/cz, www.energiepromesta.cz/

27. – 28. 10.

Slovensko, Papradná

32. konferencia priemyselných energetikov

Kontakt: www.zpoe.sk

27. – 30. 10

Německo, Kolín n. R.

Entsorga – Enteco

Mezinárodní odborný veletrh odpadového hospodářství a technologií pro životní prostředí

Kontakt: besperat@koelnmesse.cz, www.entsorga-enteco.com

28. – 31.10.

Itálie, Rimini

ECOMONDO

Mezinárodní veletrh materiálové a energetické recyklace a udržitelného rozvoje

Kontakt: www.ecomondo.com

29. 10.

Spálené Poříčí

Aktuální otázky řízení skládek

Seminář Kontakt: Artezis, s. r. o., ing.pavel.novak@seznam.cz

3. 11.

Most, hotel Cascade

Průkaz energetické náročnosti budov

Materiály, systémy, technologie ovlivňující energetické hodnocení budov. Cílová skupina AO v oboru pozemní stavby, TPS, státní správa, BD, realizační firmy. Garant: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA – EkoWATT, Ing. Roman Šubrt – Energy Consulting Kontakt: www.psmcz.cz

3. – 4. 11.

České Budějovice, Centrum IGGY

Provoz vodovodních a kanalizačních sítí

Konference pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Kontakt: www.sovak.cz

11. 11.

Praha Kongresový sál ČVUT-FS

Racionálně o globálním oteplování

Vnímání a realita ochrany zemského klimatu a životního prostředí. Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. Kontakt: www.cvut.cz/cs

18. – 19. 11.

Praha, ČVUT – FS

Energetika a biomasa

Mezinárodní konference – biopaliva pro energetiku, technologie spalování, zplyňování a pyrolýzy, pokročilé energetické systémy, minimalizace znečišťujících látek ve spalinách ze spalování biomasy

Kontakt: www3.fs.cvut.cz/web/

24. – 28. 11.

Praha, PVA Letňany

Aqua-therm Praha

16. ročník mezinárodního veletrhu – vytápění, ostatní zdroje tepla, obnovitelné a alternativní zdroje tepla, komíny a spalivody, palivové hospodářství, vzduchotechnika, chlazení, měření, řízení regulace, izolace. Kontakt: Progres Partners Advertising, s. r. o., e-mail: aqua@ppa.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *