Do diáře

18. - 19. 11. Praha 6, Fakulta strojní ČVUT Energetika a biomasa 2009 Mezinárodní konference - biopaliva pro energetiku, moderní technologie spalování, zplyňování a pyrolýzy, zkušenosti z provozu, výpočtové metody a modelování procesů Kontakt: http://www3.fs.cvut.cz/ 19. 11. Praha 1, kancelář...

18. – 19. 11.

Praha 6, Fakulta strojní ČVUT

Energetika a biomasa 2009

Mezinárodní konference – biopaliva pro energetiku, moderní technologie spalování, zplyňování a pyrolýzy, zkušenosti z provozu, výpočtové metody a modelování procesů Kontakt: http://www3.fs.cvut.cz/

19. 11.

Praha 1, kancelář Zastoupení Evropské komise

Seminář o zkapalňování pevných paliv

Představení projektu COAL TO LIQUIDS, technologie zkapalňování uhlí a dalších pevných paliv Kontakt: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., www.svn.cz

23. – 24. 11.

Praha 2, Hotel Novotel

Hospodaření s energií v podnicích

Konference – jak snížit výdaje za energii optimalizací nákupu a spotřeby energie, možnosti financování Kontakt: B.I.D. services, www.bid.cz

24. 11.

Blansko, Dělnický dům

Praktické zkušenosti s úsporami energie v obcích a městech

Seminář – představení směrnic Energetické politiky pro Evropu, energetická náročnost budov, revitalizace panelových domů, klady a zápory programu Zelená úsporám. Účastnický poplatek není stanoven. Kontakt: MAS Moravský kras, o. s., http://www.mas-moravsky-kras.cz/

24. – 28. 11.

Praha 9, Pražský veletržní areál Letňany

Aqua-therm Praha 2009

16. ročník mezinárodního veletrhu – vytápění, ostatní zdroje tepla, obnovitelné a alternativní zdroje tepla, komíny a spalivody, palivové hospodářství, vzduchotechnika, chlazení, měření, řízení regulace, izolace. Kontakt: Progres Partners Advertising, s. r. o.

25. 11.

Praha 2, Hotel Novotel

Systém recyklace autovraků

Sedmý ročník odborné konference

Kontakt: B.I.D. services, http://www.bids.cz/

2. 12.

Praha 6-Suchdol, aula České zemědělské univerzity

Biomasa a energetika 2009

Mezinárodní konference věnovaná biomase, energetice, obnovitelným zdrojům energie, biopalivům, bioplynovým stanicím a souvisejícím tématům. Kontakt: CZ Biom – České sdružení pro biomasu, www.biom.cz

11. – 14. 2. 2010

Praha 7, Výstaviště Praha-Holešovice

Pragotherm 2010

36. ročník mezinárodního veletrhu vytápění, sanitární techniky, technického zařízení budov, izolací, úspor energie a ekologie. Společně s veletrhem: ECO FORUM 2009 Kontakt: INCHEBA PRAHA spol. s r.o., http://www.incheba.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *