Do diáře

18. - 19. 5. Švýcarsko Doprava a znečišťování ovzduší 18. mezinárodní sympozium Kontakt: EMPA (Materials Science & Technology), www.empa.ch 19. - 20. 5. Rotterdam Industrie & Milieu Rotterdam Kontakt: easyFairs - Brussels, www.ahoy.nl 20. - 21. 5. Praha Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a...

18. – 19. 5.

Švýcarsko

Doprava a znečišťování ovzduší

18. mezinárodní sympozium

Kontakt: EMPA (Materials Science & Technology), www.empa.ch

19. – 20. 5.

Rotterdam

Industrie & Milieu Rotterdam

Kontakt: easyFairs – Brussels, www.ahoy.nl

20. – 21. 5.

Praha

Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS

Seminář pro odborníky, EKOaudit (vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností).

Kontakt: TES, ahomolova@tespraha.cz

24. – 26. 5.

Brno, Výstaviště

Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje

Doprovodný program WATENVI

Kontakt: www. bvv.cz

25. – 27. 5.

Brno, Výstaviště

Watenvi

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Vodovody-kanalizace (VOD-KA) Mezinárodní vodohospodářská výstava ,Envibrno

Mezinárodní veletrh technologií pro tvorbu a ochranu životního prostředí

Kontakt: Veletrhy Brno, a. s., www.bvv.cz/

25. – 27. 5.

Třeboň, Kulturní centrum Roháč

Sanační technologie XIII

Odborná konference

Kontakt: Ekomonitor, www.ekomonitor.cz/seminare/

25. – 26. 5.

Jablonec nad Nisou, Eurocentrum

Udržitelný rozvoj měst

Konference: teorie, praxe, hodnocení, prezentace.

Kontakt: Timur, o. s., www.timur.cz

26. – 27. 5.

Praha

Podnikový ekolog

Výcvikový kurz – praktické zvládnutí hlavních činností ekologa, včetně kompletní výbavy podnikového ekologa.

Kontakt: www.envigroup.cz

26. – 28. 5.

Kolín n. R., Německo

CARBON EXPO

Mezinárodní veletrh s konferencí

Kontakt: www.carbonexpo.com, besperat@koelnmesse.cz

28. 5.

Praha

Běžný podnik a chemické látky

Praktický přehled povinností (chemický zákon, REACH, nové nařízení CLP, dovoz, balení, označování, bezpečnostní listy)

Kontakt: www.envigroup.cz

28. – 30. 5.

Brno

Školení řidičů ADR Seminář

Kontakt: www.cdv.cz/skoleni-ridicu-adr/

3. – 5. 6.

Ostrava, VŠB

Životní prostředí a úpravnictví

14. mezinárodní konference. Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické objevy v úpravnictví a ochraně životního prostředí. Kontakt: VŠB – Technická univerzita Ostrava, homen.vsb.cz/hgf, prof. Ing. Peter Fečko, CSc.

8. – 9. 6.

Kolín n. R., Německo

EU Waste Management 2010

Implementation of the Waste Framework Directive. Legal, economical and technical aspects

Kontakt: Wasteconsult international, www.euwm.eu

8. – 10. 6.

Telč, Centrum MŠMT ČR

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Konference: výsledky výzkumu a vývoje v oblasti stavebních hmot

Kontakt: VUSTAH, www.vustah.cz, Mgr. Marcela Klimešová

15. – 16. 6.

Praha, Hotel Diplomat

Čepkon 2010

9. výroční kongres energetického průmyslu v ČR Kontakt: IIR, www.konference.cz/

22. – 24. 6.

Mokrá, Kamenolom

Expo Mokrá 2010

Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví

Kontakt:www.tezebni-unie.cz

14. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚPRAVNICTVÍ

3. 6. – 5. 6. 2010

VŠBTechnická Universita v Ostravě

Konference s mezinárodním zastoupením jak ve vědecké radě, tak v mezi přednášejícími, má skutečně impozantní program. V dvouhodinových blocích se vystřídá obvykle kolem patnácti přednášejících, což nutí k maximální stručnosti a zhuštěnosti informace. Krátké přednášky vědeckých pracovníků se tak stávají jakýmsi úvodem k odborné diskusi. Garantem konference je prof. Ing. Peter Fečko, PhD.

Více informací a podrobný program na http://homen.vsb.cz/hgf/546/konference_en.html

KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ODPADY 21 S PODTITULEM ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

4. – 5. 5. 2010

Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ DNY 2010

Téma 1: Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady – plnění POH

Strategie plnění cílů BRKO v 2010-2013, Ing. Rut Bízková, MŽP

Možnosti uplatnění metody MBÚ, Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, MŽP

Integrovaný systém nakládání s KO v Moravskoslezském kraji – Miroslav Novák, MSK

Téma 2: Využívání komunálních odpadů z pohledu zajištění energií pro zásobování obyvatelstva

Rakousko – environmentální vzor pro nakládání s komunálními odpady, Ing. Alois Studenič

MBÚ v Německu – následováníhodný příklad nebo slepá ulice?, Dipl. Ing. Georg Kosak, IBK – Kosak GmbH

Mohou spalovny KO přispět ke zlepšení ovzduší -, Ing. Libor Obal, TESO, s.r.o.

Konference proběhne Clarion Congress Hotel Ostrava (hotel ATOM). Přihlášky a podrobný program www.fite.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *