Do diáře

13. -14. 10. Beroun, Best Western Hotel Grand Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Konference sanační technologie in-situ a ex-situ, pilotní ověření, matematické modelování, biotechnologie Kontakt: www.ekomonitor.cz 19. 10. Praha, Magistrát hl. města Prahy Veřejné služby a veřejná...

13. -14. 10.

Beroun, Best Western Hotel Grand

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Konference sanační technologie in-situ a ex-situ, pilotní ověření, matematické modelování, biotechnologie Kontakt: www.ekomonitor.cz

19. 10.

Praha, Magistrát hl. města Prahy

Veřejné služby a veřejná podpora 2010

Konference: veřejná služba = absence zakázané veřejné podpory EU = předpoklad efektivního dosažení kvality a legitimní ceny veřejných služeb pro veřejný sektor i uživatele služby. Kontakt: www.bids.cz

19. – 20. 10.

Praha, Hotel Ibis

Odpadové hospodářství

Konference: euronovela, vliv ekonomické krize na odpadové hospodářství, POH, dotace, outsourcing Kontakt: Institute for International Research GmbH, www.konference.cz

21. 10.

Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Stanovení farmak v povrchových a odpadních vodách metodou LC/MS

+ Radiochemie – presentace výsledků sledování v okolí Temelína

Kontakt: pavel_polka@vuv.cz

21. -22. 10.

Dolní Kounice, Hotel Vinum Coeli

Seminář Ekologie – Praxe, rizika, Ochrana

Seminář – aktuální trendy v oblasti environmentálních rizik s akcentem na aktuálnost a použitelnost v praxi.

Kontakt: www.e-pro.cz, Ing. Barbora Vejtasová

26. -27. 10.

Ústupky u Seče, hotel Jezerka

Problematika nakládání se sedimenty V

Konference – změny, které přinesla euronovela a nakládání se sedimenty využívanými na zemědělském půdním fondu v praxi Kontakt: www.empla.cz

2. -3. 11.

Horka nad Moravou (Hostětín)

Obce a energetická efektivita v Evropě

Seminář – Efektivní řešení energetických úspor, environmentálně zaměřené projekty na podporu obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí. Informace o konkrétních, úspěšně realizovaných projektech.

Kontakt: www.slunakov.cz, Michal Bartoš

23. – 27. 11.

Praha, Pražský veletržní areál Letňany (PVA)

Aqua-therm Praha 2010

17. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky. Kontakt: Progres partners advertising, s. r. o., www.ppa.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *