Do diáře

15. 3. Praha, PVA Letňany Veletrh Electron - Off-Grid v ČR 2012 Konference o energetických ostrovních systémech, kdy je systém zcela nezávislý na rozvodné síti - nástin vývoje odvětví, možnosti současných technologií, případové studie Kontakt: www.bids.cz/offgrid 20. 3. Brno, Výstaviště Perspektivy...

15. 3.

Praha, PVA Letňany

Veletrh Electron – Off-Grid v ČR 2012

Konference o energetických ostrovních systémech, kdy je systém zcela nezávislý na rozvodné síti – nástin vývoje odvětví, možnosti současných technologií, případové studie

Kontakt: www.bids.cz/offgrid

20. 3.

Brno, Výstaviště

Perspektivy elektromobility

Konference pořádaná v rámci veletrhu Amper

Kontakt: wwwfccgroup.cz

21. – 23. 3.

Rusko, Saint Petersburg

Waste Management – Technology and Equipment 2012

Veletrh technologií a služeb pro odpadové hospodářství a ochranu životního prostředí Kontakt: www.waste-management-technology-and-equipment-2012.html

27. 3.

Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Zkušenosti s novým nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve vazbě na ostatní právní předpisy a jejich aplikace v praxi v ochraně zdraví před hlukem

Seminář – problematika hluku v komunálním prostředí, aplikace NV č. 272/2011 Sb. v praxi, měření a výpočty, hodnocení zdravotních rizik expozice hluku, připravovanými novými právními předpisy

Kontakt: www.ekomonitor.cz

31. 3. – 4. 4.

Brno, Výstaviště

Techargo 2012

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky. Spojeno s veletrhy Biomasa, Animal vetex, Silva regina.

Kontakt: www.techagro.cz

2. 4.

Praha, Václavské náměstí 21

Chemické látky a přípravky

Seminář – nový chemický zákon a vyhlášky, praktické příklady a Kontakt: www.envigroup.cz

3. – 4. 4.

Hradec Králové

Podnikový ekolog

Seminář – legislativa, povinnosti firem, vedení evidencí a hlášení Kontakt: www.envigroup.cz

5. 4.

Pardubice, Dům techniky, s. r. o.

Aktuální stav požadavků podle národní legislativy pro chemické látky a směsi a pro biocidy

Seminář – klasifikace, balení a označování chemických látek, zákon a vyhlášky

Kontakt: www.dtpce.cz

16. -18. 4.

Slovensko, Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR

REACH konferencia 2012

6. ročník konference, zaměřená na implementaci REACH a CLP legislativy v malých a středních organizací

Kontakt: www.ekotox.sk

18. 4.

Praha 1, Václavské náměstí 21

ADR pro „NE“dopravce

Kurz – ucelená problematika ADR pro firmy, které se nezabývají profisionálně přepravou nebezpečných věcí po silnici

Kontakt: www.envigroup.cz

20. – 22. 4.

Praha, Výstaviště, Holešovice

Ecoworld

4. ročník veletrhu ekologie a trvale udržitelného rozvoje

Kontakt: www.veletrhecoworld.cz

24. – 27. 4.

Brno, Výstaviště

EnviBrno

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

Kontakt: www.envibrno.cz

24. – 28. 4.

Brno, Výstaviště

Ibf

Mezinárodní stavební veletrh

Kontakt: www.ibf.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *