01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Do diáře

23. - 25. 6. VŠB-TU Ostrava, Ostrava-PorubaŽivotní prostředí a úpravnictví9. mezinárodní konference. Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické objevy v úpravnictví a ochraně životního prostředíKontakt: peter.fecko@vsb.cz, www.vsb.cz 28. 6....

23. - 25. 6.

VŠB-TU Ostrava, Ostrava-Poruba

Životní prostředí a úpravnictví

9. mezinárodní konference. Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické objevy v úpravnictví a ochraně životního prostředí

Kontakt: peter.fecko@vsb.cz, www.vsb.cz

28. 6.

Praha 5, Pivovar Staropramen

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích po novelách v roce 2004

Seminář - chemické látky a přípravky, klasifikace, balení, označování, dovoz, vývoz, legislativa

Kontakt: seminar@centrum.cz, www.agentura-dav.cz

30. 6.

Praha, Valdštejnská zahrada

Vyhlášení výsledků soutěže: "životní prostředí a jeho vliv na zdraví jedince, společnosti, země"

Soutěž je určená pro uchazeče - studenty postgraduálního studia v biomedicíně či pro další vědecké pracovníky mladší 33 . Tématika je volená tak, aby se jí mohli zabývat jak ochránci přírody, tak přírodovědci, lékaři zaměření na prevenci

Kontakt: Spolek absolventů a přátel UK, Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. sapuk@ruk.cuni.cz, http://sapuk.cuni.cz/

25. - 30. 7.

CHKO Jizerské hory

Oceňování životního prostředí

Letní škola - teoretické koncepty oceňování životního prostředí, praktické využití při ocenění škod způsobených imisemi, terénní exkurze

Kontakt: Centrum pro otázky životního prostředí UK, jan.melichar@czp.cuni.cz, www.czp.cuni.cz/

18. - 23. 8.

Slovensko, Nitra

Agrokomplex

32. mezinárodní zemědělský a potravinářský veletrh

Kontakt: os1ax@agrokomplex.sk, www.agrokomplex.sk

25. - 31. 8.

České Budějovice, Výstaviště

Země Živitelka

32. ročník výstavy - rostlinná výroba, živočišná výroba, krmiva, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, služby pro zemědělství, agroturistika

Kontakt: info@vcb.cz, www.vcb.cz

4. - 8. 9.

Slovensko, Tatranské Matliary, hotel Hutník

57. Sjezd chemických společností

Kontakt: Slovenská chemická společnost, upolzhlo@savba.sk, schs@chtf.stuba.sk, www.chtf.stuba.sk

5. - 8. 9.

Brno, Hotel Continental

Ecotox

Témata konference: laboratorní a polní metody v ekotoxikoligii, ekotoxikologické hodnocení rizik, analytické a bioanalytické metody, transport látek znečisťujících životní prostředí, sanace a kontrola znečištění, vzdělávání

Kontakt: Výzkumné centrum RECETOX, Masarykova univerzita Brno, holoubek@recetox.muni.cz, www.recetox.muni.cz/coe/

6. 9.

Praha 1, Klub techniků, Novotného lávka

Seminář STUŽ: Prosazování práva životního prostředí ČR a EU

Kontakt: eva.vavrouskova@ecn.cz, www.czp.cuni.cz/stuz

6. - 7. 9.

Praha

Obaly a odpady v podnikové praxi

Kurz - povinností právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti odpadového hospodářství

Kontakt: www.gradua.cz

7. - 9. 9.

VŠB-TU, Ostrava-Poruba

Mezinárodní konference pří příležitosti založení Fakulty strojní

Součástí konference bude Sekce 2: Energetika a životní prostředí

Kontakt: www.vsb.cz

12. - 15. 9.

Finsko, Jyväskylä

Bioenergy in Wood Industry

Konference se zaměřením na faktory ovlivňující budoucnost využití bioenergie v produkci paliv, výroba energie a tepla ze dřeva, emise

Kontakt: www.finbioenergy.fi

19. - 24. 9.

Stará kanalizační čistírna Praha - Bubeneč 3.

Mezinárodní bienále "Industriální stopy"

Mezinárodní odborná konference o možnostech, smyslu i úskalí konverze industriálních objektů

Kontakt: Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Českém vysokém učení technickém v Praze, Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI, www.vcpd.cvut.cz

20. - 22. 9.

Luhačovice, kulturní dům Elektra

Odpady-Luhačovice

XII. Mezinárodní kongres a výstava

Kontakt: www.jogaluhacovice.cz

20. - 22. 9.

Náměšť nad Oslavou

Biologické zpracování odpadu

Kurz pro provozovatele zařízení na biologickou úpravu odpadů, pracovníkům státní správy, podnikatelům v zemědělství a komunální sféře, odpadovým hospodářům

Kontakt: hejatkova@cmcnamest.cz, www.komposty.cz

27. - 30. 9.

Záhřeb

EMAT

2. mezinárodní veletrh ochrany ovzduší, ekotechnologie a strojů pro komunální hospodářství

Kontakt: integrazv@volny.cz

28. - 30. 9.

Německo, Hamburg

H2 Expo

Mezinárodní veletrh technologie vodních a palivových článků

Kontakt: www.hamburg-messe.com

3. - 7. 10.

Brno - Výstaviště

47. Mezinárodní strojírenský veletrh

Strojírenství, chemie, plasty, gumárenství, energetika, ekotechnika, výzkum, služby

Ve stejném termínu probíhá 3. mezinárodní veletrh Transport a Logistika.

Kontakt: www.bvv.cz

5. - 7. 10.

Praha 7, Výstaviště Holešovice

Chemtec Praha

12. mezinárodní veletrh chemie a plastů

Kontakt: www.incheba.cz

5. - 8. 10.

Rakousko, The Austrian Federal Economic Chamber

Evropská konference o obnovitelných energiích a výměna zkušeností

Ekologické stavění, udržitelné energetické systémy regionů, integrace obnovitelných energií v budovách, energetická spotřeba budov

Kontakt: events@arsenal.ac.at, www.irca.at/energy

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down