Diskuse o single-stream technologii

Recyklace je business jako každý jiný a musí se proto řídit hlavně ekonomickými aspekty. Odpadářské společnosti hlavně v USA doufají ve snížení nákladů díky technologii single-stream.

Ačkoliv domácí tříděný sběr nabírá obrátky a stoupá poptávka po recyklovaných produktech, ceny recyklovaných komodit fluktuují od kladných k záporným hodnotám a zase zpět. Separovaný sběr do barevných kontejnerů se v Evropě těší oblibě a úspěšně se rozvíjí, má však poměrně vysoké provozní náklady a vyžaduje velkou podporu veřejnosti. To v jiných částech světa naráží na obtíže a důsledkem nezájmu veřejnosti je nízká produkce komodit a nekvalitní surovina. Zejména v USA to řeší zavedením tzv. single-stream separace (v angličtině také označované jako „fully commingled “ nebo „single-sort“).


Označuje postup, kdy účastníci systému (občané) netřídí do několika barevných kontejnerů jednotlivé recyklovatelné složky, ale rozdělují svůj odpad pouze do dvou. V jednom se shromažďují využitelné složky/recyklovatelné (papíry, plasty, kovy, sklo), druhém pak zbytek, který zahrnuje zejména zbytky z kuchyně, tedy biologicky rozložitelné materiály. Využitelné složky míří do regionálního zařízení, označovaného jako MRF (Material Recovery Facility). Zde se celý tok odpadů separuje na více méně automatizovaném základě a jednotlivé složky pak směřují k dalšímu využití.

KLADY A ZÁPORY

Zastánci single-stream separace vypočítávají četné klady tohoto přístupu. Především po občanech požaduje mnohem méně aktivit spojených s tříděním, což znamená, že se do kontejnerů fakticky dostane více recyklovatelných odpadů a do recyklace se zapojí více lidí. Snižují se náklady na sběr, protože svozové vozy s jednoduchou nástavbou jsou levnější, sběr může být automatizován (vozidla se sběrným ramenem), kontejnery mohou mít větší objemy a lze zefektivnit sběrné trasy. Také není opatřovat specializované vozy pro sběr jednotlivých komodit. Města a obce ušetří, protože tříděný sběr je velmi nákladný. Do seznamu využitelných složek lze celkem bez problémů přidat další, což u běžného systému s „barevnými kontejnery“ vyžaduje značné náklady (další kontejner).

ODPŮRCI NAMÍTAJÍ

Nevýhody vidí provozovatelé v značných nákladech na zavedení systému (nové kontejnery, sběrné vozy, změna zpracovatelského zařízení), také provozní náklady údajně mohou být vyšší. V důsledku automatizovaného třídění se mohou se snížit ceny komodit (zejména u papíru), vzhledem k jeho znečištění během sběru a separace. Zvyšuje se tak tzv. downcycling papíru. U skla hrozí jeho větší roztříštění během procesu, a tedy špatné vytřídění.

Razantní odpůrci technologie namítají, že tato technologie není tak výhodná, jak se tvrdí. Sdružení Lewis Clark Recyclers Inc. ze St. Lewistonu (LCRI, USA) uvádí, že single-stream byl původně vymyšlen, aby se ulehčilo občanům líným třídit. Technologie však významně snižuje kvalitu vytříděných komodit, což omezuje jejich dalších využití až ke konci na skládce. Jednoduše řečeno: špatné zpracování znehodnocuje využitelné složky.

NEZÁJEM O KVALITU

Podle průzkumu, které sdružení zveřejnilo, směřovalo v roce 2009 průměrně 40 % skla ze singlestream na skládku, 20 % skla roztříštěného na malé kousky šlo na méně kvalitní (low-end) výrobky, a pouze 40 % bylo recyklováno zpět na obaly nebo skleněné vlákno. Míra kontaminace, která byla původně kolem 4 %, dosáhla po zavedení single-stream separace celých 25 % , z čehož LCRI vyvozují, že tato technologie není přínosná pro životní prostředí.

Původně byla metoda vymyšlena odpadářským průmyslem pro snížení vysokých nákladů na recyklaci. Oslabení zájmu provozovatelů o kvalitu vytříděných komodit však paradoxně vyústilo ve snížení cen. „Bereme-li v úvahu statistiku, musíme se ptát: je proces zamýšlený ke zvyšování efektivity skutečně účinným nástrojem, když jsou místo recyklace jeho produkty skládkovány?“, uzavírá na svých stránkách sdružení LCRI.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *