Kategorie:
Nezařazené

Desatero zásadních připomínek k návrhu zákona o odpadech

Dvě největší organizace ČR, sdružující společnosti, které pro města a obce zajišťují komplexní nakládání s odpady, zveřejnilo materiál s deseti zásadními připomínkami k novému zákonu o odpadech.

Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS) zastupuje na 120 společností, Sdružení komunálních služeb (SKS) pak kolem 50 společností. Většina  z nich je stoprocentně nebo z části vlastněna a založena komunální sférou, to znamená městy a obcemi. Jak uvádí Ing. Richard Blahut, vedoucí sekce odpadové hospodářství Spolku veřejně prospěšných služeb, materiál obě organizace zveřejňují proto, že jim není lhostejný další osud a vývoj odpadového hospodářství v ČR v nadcházejících letech.*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *