Den otevřených dveří v SOME

Na sedmdesát odborníků se zúčastnilo Dne otevřených dveří v novém středisku společnosti SOME v Českém Krumlově.

Zhruba třetina účastníků zastupovala obce a technické služby, kam společnost Some nabízí komunální techniku pro údržbu měst, obcí, či pozemních komunikací.

„Bylo zapotřebí dát našim zákazníkům vědět, že naše regionální středisko bylo přestěhováno z Chvalšin do Českého Krumlova a zároveň se nám podařilo udržet a dokonce i rozšířit naší,“ vysvětlil marketingový manažer společnosti Ing. Pavel Fučík.


Na akci byly prezentovány jako novinka sekačky s nulovým poloměrem ze sortimentu společnosti HUSTLER, která dodává stroje pro soukromé účely i komunální sféru, včetně techniky pro těžké nasazení do těch nejnáročnějších podmínek. Díky základně jednotlivých typů dokáže výrobce ideálně namodelovat stroj podle potřeb zákazníka tak, aby nebyl výkonnostně poddimenzovaný a naopak – aby uživatel neplatil zbytečně za něco, co nevyužije.

Pro zákazníky z komunálního sektoru může být při nákupu podobných zařízení problematické financování. K tomu vysvětluje Ing. Ivana Šuhájková (ekonomický manažer společnosti): „S financováním můžeme pomoci – spolupracujeme řadu let s předními bankovními ústavy. V současné době zákazníci preferují úvěrové financování před leasingovým. Na druhé straně úvěrové financování už nabízejí i leasingové společnosti, takže nabídka pro zákazníky je celkem široká. Při řešení zafinancování techniky se vždy snažíme sladit možnosti zákazníka (výše akontací, pravidelnost či sezónnost plateb) s požadavky a podmínkami financující společnosti. Rozhodujícím ukazatelem je ovšem ekonomika zákazníka, od které se odvíjí reálnost nabízeného financování.“

V tomto roce se chystá ještě akce ve středisku SOME Vysočina, kde pravidelně jednou za dva roky připravují Polní den s prezentací strojů.

Akce byla příležitostí k odborným diskuzím.

Sekačka s nulovým poloměrem v akci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *