Decentralizované kompostování a využití kompostů na zemědělské půdě

Publikace je zaměřena na podporu sítě zemědělských kompostáren, která by mohla pomoci k implementaci Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady. Obce aktuálně řeší problém, co s bioodpadem, který není vzhledem ke svým specifickým vlastnostem vhodný...

Publikace je zaměřena na podporu sítě zemědělských kompostáren, která by mohla pomoci k implementaci Operačního programu životní prostředí v oblasti podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Obce aktuálně řeší problém, co s bioodpadem, který není vzhledem ke svým specifickým vlastnostem vhodný ke skládkování. Obec má povinnost jej odklonit od skládkování a materiálově ho využít. Na druhé straně je zemědělec, který potřebuje dostat organickou hmotu do půdy. Má povinnost chránit půdu před erozí a zadržovat vodu v krajině. Je tedy nasnadě spolupráce obce a zemědělce.

Cílem brožury je specifikovat problematiku obcí a zemědělství a najít společné řešení v oblasti využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Brožura uvádí praktické příklady pilotních projektů a funkčního modelu kompostárny.

Publikaci vydalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se společností ZERA, která se této problematice dlouhodobě věnuje.

Brožura je zdarma k dispozici na MŽP nebo v agentuře ZERA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *