Kategorie:
Nezařazené

Dáváme odpadu jen jiná jména

Společnost Veolia, známá u nás především jako společnost vodohospodářská, se snaží prosadit také v oblasti energetiky a odpadů. Jak? To nám v rozhovoru sdělil Milan Chromík, MSc., ředitel odpadové divize společnosti Veolia.

* Jak vnímáte prostředí českého odpadového hospodářství?

České odpadové hospodářství se zatím bohužel týká především skládek. Existuje několik firem, které se skutečně věnují i vyšším stupňům hierarchie nakládání s odpady, ale zatím jich není, a ani nemůže být, mnoho. Rozhodně bych české odpadové hospodářství neoznačil za vyspělé.

Českou skládkařskou hegemonii je třeba do budoucna transformovat na více sofistikované nakládání s odpady. Díky svým celosvětovým zkušenostem by Veolia ráda k této změně přispěla. Chceme jít ale směrem k oběhovému hospodářství, tedy primárně k využití materiálů v odpadech a využití odpadů jako takových. Skládkování musí být až na posledním místě. Z hlediska ochrany životního prostředí je ale nejlepší odpad produkovat co nejméně.

* Úplně bez skládky si ale asi odpadové hospodářství představit neumíme. Jak by měl podle Milana Chromíka vypadat v ideálním světě materiál, který končí na skládce?

Skládka by měla být zabezpečeným místem, kde by měl končit jinak nevyužitelný materiál, příp. inertní odpady. To znamená materiály, které nejsou biologicky aktivní, neobsahují žádné recyklovatelné složky a nemají žádnou výhřevnost. Zkrátka inertní a stabilizovaný materiál. To omezí budoucí negativní dopady na životní prostředí na minimum.

Po určité době totiž na každé skládce dochází k průsaku skládkových vod do podloží. MŽP již dnes vynakládá nemalé prostředky na sanace starých skládek. Raději tedy investovat do modernějších a pro životní prostředí přijatelnějších technologií teď, než v budoucnu likvidovat to, co svou laxností způsobujeme.*

Pavel Mohrmann

Kompletní rozhovor si můžete přečíst v listopadovém čísle časopisu Odpady, které vychází 10. 11.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *