Čtyři a jedna priorita ministra Pavla Drobila

Ministrem životního prostředí se u nás stává většinou člověk uzce spjatý s tímto oborem. Nyní se jím stal muž, o němž se původně mluvilo jako o kandidátu na ministra průmyslu.

Ministr ohlásil po nástupu do úřadu priority své resortu: „Je to na několik příštích měsíců nebo let. Uvidíme, jak budeme úspěšní,“ poznamenal. Priority jsou čtyři – ovzduší, příroda, voda a ekonomika.

Mezi prioritami chybělo odpadové hospodářství. Nicméně ministr potvrdil, že odeslal na úřad vlády teze nového zákona o odpadech. Jeho náměstkyně a bývalá ministryně Rut Bízková potvrdila: „Budeme pokračovat ve směru, který byl nastaven při diskusích s odbornou veřejností. Navíc doporučíme ministrovi změnu místních poplatků, jejichž horní hranice je nyní pro obce příliš nízká.“

ZELENÁ EKONOMIKA

V ekonomické oblasti chce ministerstvo prosazovat zjednodušení a snížení nadbytečných administrativních požadavků na podnikatelské subjekty. Z analýzy MŽP z roku 2008 vyplynulo, že pouhá 3 % z reprezentativního vzorku téměř 9000 podniků vyprodukovala 80 % celkového znečištění. „Měli bychom regulovat tvrdě velké znečišťovatele, ale neobtěžovat ty, kteří v podstatě neznečišťují,“ říká ministr a jeho náměstkyně doplňuje: „Administrativa se nesoustřeďuje na znečištění, ale na znečišťovatele. Mám tisíce hlášení, ale skutečně důležitých je jen několik set. Nejdeme po těch, kteří skutečně škodí, jdeme preventivně po všech, čímž jim jednak komplikujeme život, jednak je to neskutečně finančně náročné.“ MŽP proto v chystaných novelách zákona o ovzduší a rovněž zákona o odpadech připravuje zjednodušení celého systému a snížení počtu subjektů podléhajících regulaci. Pavel Drobil to označil za ekologickou debyrokratizaci: „Chystáme se zmapovat jednotlivé normy, které se tváří, že ochrání životní prostředí, ale přitom nesmyslně zasahují do života lidí i firem. A zrušíme ty, které mohou být zrušeny do negativního vlivu na životní prostředí.“

V oblasti energetiky bude MŽP podporovat v první řadě efektivní a ekologicky udržitelné formy obnovitelných zdrojů energie „Tyto zdroje jsou pozitivní součástí energetického mixu, ale je nutné říci, které jsou pro nás ekonomické, a zda odpovídají našim podmínkám, například množství slunečního svitu. Budeme podporovat jaderný program, a také zreálnění podpory pro využívání obnovitelných zdrojů energie,“ řekl ministr Drobil.

ABY SE I V PARCÍCH DOBŘE DÝCHALO

Co se týče ovzduší, první úřední návštěva Pavla Drobila vedla do Ostravy, kde býval náměstkem primátora. Přislíbil zde zhruba čtyři miliardy na zlepšení stavu ovzduší, zejména odstranění vysoké prašnosti. Připravuje se také mimořádná výzva pro dotace z evropských fondů na snižování zátěže v Moravskoslezském kraji, určená pro obce i podnikatelský sektor.

Za důležité označil ministr regulování zdrojů znečišťujících ovzduší, a to hlavně v nejzatíženějších oblastech. Proto bude zpracovávání krajských a místních regulačních řádů doplněno tak, aby bylo možné vytipovat konkrétní obce a konkrétní zdroje určené k regulaci během špatných rozptylových podmínek a zhoršeného stavu ovzduší.

V oblasti ochrany přírody by se chtěl ministr soustředit na situaci v národním parku Šumava. „Je jednoznačné, že národní parky jsou místa s nejvzácnější přírodou, ale nechceme, aby z nich profitoval jen kůrovec. Park byl měl být komparativní výhodou pro lidi a obce,“ uvedl na tiskovce. Vyjádřil se také k ochraně půdy, zejména k nekontrolovaným zástavbám a využíváním kvalitních zemědělských půd pro jiné účely. Z tohoto titulu chce rozhodně omezit zábory zemědělské půdy například pro budování fotovoltaických elektráren a zvýšit poplatky za vynětí z půdního fondu. Na druhé straně chce podpořit budování obchvatů kolem měst. „Nemyslím si, že dálnice jsou neekologické,“ poznamenal.

PÁTÁ PRIORITA

Fiktivní pátou prioritou ministra Drobila je samotný úřad ministerstva, který by se podle něj měl odideologizovat a profesionalizovat. Jako příklad ideo-logického přístupu minulých vedení označil kauzu elektrárny Prunéřov, kde bylo silně zpolitizováno rozhodnutí o EIA.

„Pokud někdo stanoví jako prioritu úřadu ochranu klimatu a nesleduje, jaké to má dopady na konkrétní ekonomiku České republiky, považuji to za ideologický přístup,“ doplnila ho náměstkyně Bízková a poodhalila tím své důvody, proč ještě jako ministryně zrušila speciální sekci ochrany klimatu.

„Chci, aby bylo MŽP nadále ústředním orgánem státní správy, ničím víc,“ konstatoval na závěr nový ministr životního prostředí.

 

MINISTR PAVEL DROBIL

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1995). Pracoval jako poradce náměstků ministra financí, byl náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomický rozvoj (zodpovědný za výstavbu průmyslové zóny Nošovice). V letech 2007-2010 předseda dozorčí rady Lesů České republiky. V červnu 2010 byl zvolen místopředsedou ODS.

Na ministerstvu má nyní dva náměstky:

Ing. Rut Bízkovou – ředitelku sekce ekonomiky a politiky životního prostředí

PhDr. Ivo Hlaváče – ředitele sekce technické ochrany životního prostředí

PRIORITY

Ovzduší – Aby se lépe dýchalo

Příroda – Vrátíme parky lidem

Voda – Součást krajiny

Ekonomika – Zelená ekonomice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *