ČOI uložila pokuty výrobcům domácích čistíren vod

Někteří výrobci domácích čistíren odpadních vod působící v Česku nadhodnocovali účinnost čištění nebo v rozporu se skutečností uváděli, že z jejich čistíren mohou být odpadní vody vypouštěny do podzemních vod. Některé firmy také vedly dvojí dokumentaci, jednu pro stavební úřady a druhou pro Českou...

Někteří výrobci domácích čistíren odpadních vod působící v Česku nadhodnocovali účinnost čištění nebo v rozporu se skutečností uváděli, že z jejich čistíren mohou být odpadní vody vypouštěny do podzemních vod. Některé firmy také vedly dvojí dokumentaci, jednu pro stavební úřady a druhou pro Českou obchodní inspekci (ČOI). Inspekce za pochybení uložila devíti výrobcům pokuty v celkové výši 205 tis. Kč, 11 výrobců čelí správnímu řízení.

ČOI zkontrolovala 47 výrobců a distributorů domácích čistíren odpadních vod, dvacet z nich porušilo zákon o technických požadavcích na výrobky.

Obchodní inspekce se čistírnami začala zabývat po upozornění Ministerstva životního prostředí a vodoprávních úřadů, které u domácích čistíren zaznamenaly uvádění nepravdivých údajů.

Nejvíce pochybení se týkalo označení CE, které nebylo doprovázeno všemi stanovenými údaji a charakteristikami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *