Co s jaderným odpadem

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice pro nakládání s radioaktivním odpadem. Pokud bude schválena podle plánu v roce 2011, státy sedmadvacítky musí do konce roku 2015 představit plány pro nakládání a uskladnění radioaktivního odpadu. Komise primárně navrhuje stanovit právně závazný a...

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice pro nakládání s radioaktivním odpadem. Pokud bude schválena podle plánu v roce 2011, státy sedmadvacítky musí do konce roku 2015 představit plány pro nakládání a uskladnění radioaktivního odpadu.

Komise primárně navrhuje stanovit právně závazný a vymahatelný rámec EU, který zajistí, aby všechny členské státy uplatňovaly společné normy vytvořené v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Normy by se měly vztahovat na všechny fáze bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem až po jeho konečné uložení.

Návrh směrnice počítá s vytvořením společných úložišť, na kterých se může dohodnout více států, nebo dovoluje export jaderného odpadu za účelem konečného uložení v rámci EU (vývoz mimo EU zakazuje).

Jako nejvhodnější a nejbezpečnější způsob konečného ukládání je označeno hlubinné úložiště. Směrnice však nespecifikuje hloubku, ani další parametry úložiš , stejně jako termíny pro jejich vybudování.

Většina států s výstavbou nákladných hlubinných úložišť nespěchá. Nejdále zatím pokročilo Finsko, které plánuje vybudování úložiště v roce 2020. Následuje Švédsko (2023) a Francie (2025). Česká republika podle materiálů skupiny ČEZ počítá se zprovozněním prvního hlubinného skladu až v roce 2065.

V EU je nyní v provozu 143 jaderných reaktorů ve 14 členských zemích. Ročně státy EU vyprodukují 7000 kubických metrů vysoce radioaktivního odpadu, přičemž většina tohoto materiálu se ukládá v dočasných úložištích, které jsou však ohroženy pády letadel, požáry nebo zemětřesením.

Místa vytipovaná pro trvalé úložiště s jeho vybudováním vesměs nesouhlasí (Pačejov)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *