Co nového ve Sbírce zákonů

ČÁSTKA 14 ZE DNE 13. BŘEZNA 2014 32 Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky 35 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů ČÁSTKA 17 ZE DNE 18. BŘEZNA 2014 41 Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a...

ČÁSTKA 14 ZE DNE 13. BŘEZNA 2014

32 Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

35 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

ČÁSTKA 17 ZE DNE 18. BŘEZNA 2014

41 Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

ČÁSTKA 23 ZE DNE 7. DUBNA 2014

61 Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

62 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *