01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 153 ze dne 31. prosince 2008 478 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Částka 154 ze dne 31. prosince 2008 481 - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických...

Částka 153 ze dne 31. prosince 2008

478 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka 154 ze dne 31. prosince 2008

481 - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Částka 155 ze dne 31. prosince 2008

483 - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

486 -Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Částka 3 ze dne 8. ledna 2009

9 - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

Částka 4 ze dne 13. ledna 2009

12 - Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů

13 - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

Částka 6 ze dne 16. ledna 2009

17 - Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down