Co nového ve Sbírce zákonů

ČÁSTKA 34 ZE DNE 14. KVĚTNA 2014 83 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. ČÁSTKA 37 ZE DNE 21. KVĚTNA 2014 87 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012...

ČÁSTKA 34 ZE DNE 14. KVĚTNA 2014

83 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁSTKA 37 ZE DNE 21. KVĚTNA 2014

87 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

90 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *