Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 46 ze dne 4. června 2009 155 - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 157 - Zákon o nakládání s těžebním odpadem o změně některých zákonů Částka 53 ze dne 22....

Částka 46 ze dne 4. června 2009

155 – Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

157 – Zákon o nakládání s těžebním odpadem o změně některých zákonů

Částka 53 ze dne 22. června 2009

178 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

179 – Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.

Částka 57 ze dne 26.června 2009

190 – Zákon, kterým se mění zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

191 – Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

193 – Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

194 – Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Částka 60 ze dne 29. června 2009

205 – Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *