Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 124 ze dne 10. listopadu 2009 385 - Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn Částka 131 ze dne 25. listopadu 2009 404 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených...

Částka 124 ze dne 10. listopadu 2009

385 – Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 131 ze dne 25. listopadu 2009

404 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.

Částka 132 ze dne 25. listopadu 2009

409 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

Nabylo účinnosti k 19. 11. 2009

373/2009 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *