Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 106 ze dne 14. října 2011 299 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění...

Částka 106 ze dne 14. října 2011

299 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka 117 ze dne 21. listopadu 2011


336 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 118 ze dne 21. listopadu 2011

337 Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Částka 119 ze dne 23. listopadu 2011

338 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 122 ze dne 29. listopadu

350 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Částka 123 ze dne 29. listopadu

351 Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *