Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 122 ze dne 29. listopadu 2011 - 350 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Částka 136 ze dne 12. prosince 2011 - 392 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických...

Částka 122 ze dne 29. listopadu 2011

– 350 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Částka 136 ze dne 12. prosince 2011

– 392 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů


Částka 137 ze dne 12. prosince 2011

– 393 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky

č. 264/2010 Sb.

Částka 140 ze dne 16. prosince 2011

– 402 Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *