Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 67 ze dne 12. června - 193 Zákon, kterým se mění zákon - 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - 194 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v...

Částka 67 ze dne 12. června

– 193 Zákon, kterým se mění zákon

– 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

– 194 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky


Částka 69 ze dne 13. června

– 201 Zákon o ochraně ovzduší

Částka 70 ze dne 13. června

– 202 Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Částka 75 ze dne 20. června

– 211 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

– 212 Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *