Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 164 ze dne 14. prosince 2012 - 445 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů - 447 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí Částka 169 ze dne 20....

Částka 164 ze dne 14. prosince 2012

– 445 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

– 447 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka 169 ze dne 20. prosince 2012

– 453 Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Částka 171 ze dne 21. prosince 2012

– 458 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

– 459 o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Částka 176 ze dne 27. prosince 2012

– 470 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Částka 180 ze dne 31. prosince 2012

– 477 Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

– 478 Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Částka 182 ze dne 31. prosince 2012

– 480 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku

Částka 183 ze dne 31. prosince 2012

– 481 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Částka 5 ze dne 14. ledna 2013

– 9 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *