Co nového ve Sbírce zákonů

ČÁSTKA 22 ZE DNE 4. BŘEZNA 49 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů ČÁSTKA 25 ZE DNE...

ČÁSTKA 22 ZE DNE 4. BŘEZNA

49 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

ČÁSTKA 25 ZE DNE 8. BŘEZNA

56 Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

ČÁSTKA 29 ZE DNE 14. BŘEZNA

63 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ČÁSTKA 32 ZE DNE 19. BŘEZNA

69 Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *