Co nového ve Sbírce zákonů

ČÁSTKA 71 ZE DNE 21. ČERVNA 168 Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem 169 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích...

ČÁSTKA 71 ZE DNE 21. ČERVNA

168 Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

169 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

ČÁSTKA 75 ZE DNE 28. ČERVNA

178 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

ČÁSTKA 76 ZE DNE 28. ČERVNA

181 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *