Co nového ve Sbírce zákonů

ČÁSTKA 97 ZE DNE 19. SRPNA 252 Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do info systémů veřejné správy ČÁSTKA 99 ZE DNE 23. SRPNA 256 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 257 Zákon, kterým se mění...

ČÁSTKA 97 ZE DNE 19. SRPNA

252 Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do info systémů veřejné správy

ČÁSTKA 99 ZE DNE 23. SRPNA

256 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

257 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

ČÁSTKA 106 ZE DNE 10. ZÁŘÍ

275 Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ČÁSTKA 108 ZE DNE 17. ZÁŘÍ

284 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ČÁSTKA 110 ZE DNE 20. ZÁŘÍ 2013

288 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

ČÁSTKA 111 ZE DNE 20. ZÁŘÍ 2013

289 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *