CLP: překlasifikovat a nově přebalit

Od června příštího roku bude pro klasifikaci a označování nebezpečných chemických látek a směsí platit jediný evropský předpis. Nařízení CLP začne platit k prvnímu červnu roku 2015. K tomuto datu bude podle odborníků nutné překlasifikovat a nově přebalit značný počet výrobků a směsí obsahujících...

Od června příštího roku bude pro klasifikaci a označování nebezpečných chemických látek a směsí platit jediný evropský předpis.

Nařízení CLP začne platit k prvnímu červnu roku 2015. K tomuto datu bude podle odborníků nutné překlasifikovat a nově přebalit značný počet výrobků a směsí obsahujících nebezpečné látky před tím, než budou uvedeny na trh. Týká se to nejen běžných průmyslových produktů a směsí, ale také spotřebního zboží, jako jsou nátěrové hmoty či detergenty.

Zodpovědnost za to leží na výrobcích a dovozcích v rámci unie. Jejich povinnosti podle nařízení CLP se v některých bodech dosti liší od dosavadních povinností, proto by se měli informovat. „Musíte se obeznámit s nebezpečností této dovážené nebo vytvářené směsi a musíte o ní v dodavatelském řetězci informovat, tzn. revidovat či vytvořit bezpečnostní list těchto směsí podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se změnila příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Také distributoři směsí mají podle nařízení CLP povinnosti, např. zajistit, aby štítek a balení byly v souladu s nařízením CLP,“ upozorňuje materiál agentury ECHA.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) je hlavním aktérem při uplatňování zásadních právních předpisů EU o chemických látkách. Agentura pomáhá podnikům tyto předpisy dodržovat, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o chemických látkách informace a zabývá se látkami, které vzbuzují obavy.

Informace, jak postupovat při klasifikaci směsi, označování a balení podle nařízení CLP, jsou podrobně uvedeny na stránkách agentury ECHA. Zejména v případě složitějších směsí se doporučuje obrátit se na odborníky, kteří se na klasifikaci specializují. Jejich využití však nesnímá z producenta nebo dovozce zodpovědnost za konečnou klasifikaci směsi.

PRO KLASIFIKACI A ZNAČENÍ SMĚSI LZE

použít informace, které dodavatel uvádí v bezpečnostním listu,

zjistit jak danou látku označili jiní, informace v seznamech na stránkách ECHA,

použít harmonizovanou klasifikaci a označování pro nejnebezpečnější chemické látky na trhu EU.

LEGISLATIVA

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) bude od 1. června 2015 jediným právním předpisem, podle kterého bude nutno klasifikovat a označovat nebezpečné chemické látky a směsi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *