Čím se liší červený kontejner od ostatních?

Stále častěji můžeme na ulicích našich měst potkat červený kontejner určený pro sběr drobných elektrických a elektronických zařízení (EEZ). Liší se nějak zásadně od běžných kontejnerů?

Zeptali jsme se Václava Doudy, ředitele oddělení dopravy a zpracování společnosti ASEKOL.

Jaké speciální požadavky musí splňovat kontejner na sběr elektroodpadu po technické stránce? Jakým způsobem je konstruován v porovnání např. s kontejnery na separovaný sběr?

Kontejner musí splňovat několik základních parametrů. Prvním je odolnost vůči povětrnostním vlivům, neboť je zpravidla umisťován venku, mimo interiéry. Musí také poskytnout lidem přiměřený komfort při odkládání vyřazených EEZ, tedy snadné otvírání a zavírání, adekvátní výšku i rozměr vstupního otvoru.

Důležité jsou také standardní vnější rozměry a tvar – tyto kontejnery jsou zpravidla umisťovány v bezprostřední blízkosti nádob na separovaný sběr odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). S ostatními kontejnery musí souhlasit i způsob vyprazdňování kontejneru. Jde o možnost používat pro všechny nádoby stejný typ svozového vozu.

Maximální odolnost musí mít tyto kontejnery proti nejrůznějším „přehrabovačům“, kteří se z nich snaží dostat ven cokoli, co by ještě mohli zpeněžit. Zamezení zpětného vybírání nádob rozhodně přispívá k pořádku v jejich okolí.

Součástí vyhazovaných elektrozařízení bývají často baterie. Pro lidi je proto pohodlnější, aby mohli baterie z přístroje odložit zároveň s ním, ale na druhé straně je separovat. Proto v poslední době vybavujeme kontejnery integrovanou schránkou na baterie a akumulátory.

Vycházeli jste při jeho konstrukci ze zahraničních vzorů nebo jde o vlastní návrh?

Konstrukce kontejneru na sběr drobného EEZ vychází ze standardních typů sběrných nádob se spodním výsypem, pouze vhozový otvor je nahrazen komfortním bubnovým mechanismem, který poskytuje pohodlné odložení vyřazeného EEZ a přiměřeným způsobem chrání nádobu před „vybíráním“.

Do prázdného kontejneru padají spotřebiče z relativně velké výšky a nejspíš se rozbijí – nevadí to při jejich dalším zpracování? Nebo má kontejner zabudovány nějaké zpomalovače, jako třeba kontejnery na sběr skla?

Odkládané EEZ padá z výšky zhruba jednoho metru a není tím nějak zásadně destruováno, aby to mělo vliv na kvalitu jeho dalšího zpracování. Drobná EEZ, pro která je kontejner určen, ve většině případů putují do technologických procesů, při nichž jsou primárně rozdrcena, a tím je zahájena cesta recyklačním procesem. Poškození z kontejneru proto v zásadě nevadí, ostatně při vyprazdňování kontejneru do svozového vozu dochází k pádům zařízení také.

Jakým způsobem se zabrání zpětnému vykrádání kontejnerů?

Kontejner je vybaven speciálním uzavíracím mechanismem, který zajišťuje dostatečnou ochranu proti nežádoucímu otevření, případně vniknutí již zmíněných přehrabovačů. Tento bezpečnostní systém umožňuje otevření nádoby v podstatě výhradně při jejím vyprazdňování, tedy při jejím zdvihnutí svozovou technikou.

Umisťované kontejnery jsou červené – je to barva, která je v Evropě „přiřazena“ WEEE nebo mají tuto barvu,aby byly nápadnější?

Červená barva je výrazná a především se doposud neobjevovala na separačních stáních v souvislosti s konkrétní separovanou komoditou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *