Chystá se změna zákona o IRZ

Jen několik dnů po termínu povinných hlášení schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh, který by měl snížit administrativní zátěž spojenou s ohlašováním.

Kromě menší zátěže povinných subjektů chce návrh také snížit náklady na provoz integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Hlášení v oblasti životního prostředí bude podle návrhu možné podat buď přímo do ISPOP prostřednictvím k tomu určené elektronické služby nebo prostřednictvím datové schránky Ministerstva životního prostředí.

Navrhuje také změnu zákona o ochraně ovzduší. Provozovatelé zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší by nemuseli zpracovávat a ohlašovat souhrnnou provozní evidenci. K efektivnějšímu fungování systému ISPOP by měly přispět další změny: vymezení datového standardu pro ohlašování, povinná registrace do ISPOP pro všechny ohlašovatele a vyloučení plných mocí v listinné podobě. Termíny zveřejňování datových standardů se nově budou vázat k termínům plnění jednotlivých ohlašovacích povinností. Datové standardy musí být zveřejněny nejméně šest měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti, ke které se vztahuje. Pro hlášení o odpadech s termínem 15. 2. 2012 by tedy měl být datový standard zveřejněn 15. srpna 2011. Navrhovaná novelizace zákona č. 25/2008 Sb. se týká i integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Zpráva MŽP uvádí: „Navrhuje se doplnění přenosů odpadů mimo lokalitu do příslušného ustanovení vymezujícího ohlašovací povinnost a do příslušných sankčních ustanovení. Účelem je vyloučení možných pochybností o tom, zda lze provozovatele sankcionovat za neohlášení přenosů odpadů mimo lokalitu do IRZ.“

Nová norma byla 3. března na programu Senátu, takže s největší pravděpodobností bude zveřejněna ve Sbírce zákonů a nabude účinnosti ve druhé polovině března 2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *