Česká informační agentura životního prostředí má fungovat efektivněji, ušetří zhruba 8 milionů korun

Část agendy České informační agentury životního prostředí (CENIA) přejde pod jiné instituce, nadbytečné agendy se již vykonávat nebudou a dojde také k posílení datové základny. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) takto v rámci úspor provádí revizi a zefektivnění jednotlivých agend. Již v prvním pololetí proběhla restrukturalizace orgánů výkonu státní správy ministerstva, nyní se změny dotknou právě resortní organizace CENIA. 

Vládní úspory

MŽP realizuje závazek vlády snížit provozní výdaje o pět procent, a to mimo jiné také prostřednictvím zásadní restrukturalizace své příspěvkové organizace - České informační agentury životního prostředí (CENIA). Už letos došlo k restrukturalizaci orgánů výkonu státní správy resortu, kdy v důsledku sloučení pracovišť došlo k úspoře 12 vedoucích zaměstnanců. Nyní MŽP zavádí nový provozní model řízení příspěvkových organizací v oblasti sdílení činností a úspor, jako první prochází změnou CENIA.

"CENIA v oblasti dat o životním prostředí v Česku má nejen pro MŽP, ale i pro českou vládu naprosto unikátní postavení. Potřebujeme ji proto zbavit nadbytečných agend a navrátit ji k činnosti, pro kterou byla původně vytvořena. CENIA má být výkonnou datovou základnou a vysoce odbornou servisní agenturou, protože na jejích výstupech se staví politiky a strategie v celé oblasti životního prostředí," vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že na základě nové zřizovací listiny jí zůstanou nejdůležitější agendy, jako jsou odpadová data, IPPC, REACH, ohlašovací povinnost soukromých subjektů nebo shromažďování dat o vývoji jednotlivých složek životního prostředí.

Změna kompetencí

Některé nadbytečné agendy CENIA se zredukují a svěří se do gesce odborných institucí jako je ČHMÚ v případě sdružení družicových dat nebo vědy a výzkumu. Na Digitální a informační agenturu zas přejde agenda geoprostorových dat, která jde nad rámec problematiky životního prostředí. Některé další agendy např. produkci každoroční zprávy o stavu životního prostředí převezme MŽP. "Tyto strategické přesuny bude mít ještě tento a pak i následující rok za úkol nový management," dodal Hladík.

CENIA bude nadále plnit výkonné agendy spojené přímo s výkonem státní správy a koordinací vůči Evropské agentuře životního prostředí (European Environment Agency, EEA). Pracovní poměr bude ukončen zhruba třetině zaměstnanců (cca 20 lidí), sníží se náklad na nájemném i vozovém parku. Již během roku 2024 dojde k úsporám ve výši téměř 8 milionů korun, celková bilance úspor za 3 roky se předpokládá ve výši téměř 30 milionů korun.

Součástí je také výměna stávajícího ředitele CENIA Miroslava Havránka, který rezignoval na svou funkci k 30. září. Nově bude řízením CENIA pověřen jeho stávající zástupce Jan Prášek. V průběhu roku 2024 bude vypsáno transparentní výběrové řízení na post nového ředitele.*

-zr-

Foto: Wikimedia Commons

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down