Certifikace pro udržitelná biopaliva

Evropská komise chce podpořit zavádění režimů certifikace pro všechny druhy biopaliv, včetně těch, které jsou do EU dováženy. Díky přísnému režimu certifikace by měla biopaliva splňovat nejvyšší normy v oblasti životního prostředí. Komise doporučuje zavést nepovinné certifikáty udržitelných...

Evropská komise chce podpořit zavádění režimů certifikace pro všechny druhy biopaliv, včetně těch, které jsou do EU dováženy. Díky přísnému režimu certifikace by měla biopaliva splňovat nejvyšší normy v oblasti životního prostředí.

Komise doporučuje zavést nepovinné certifikáty udržitelných biopaliv. Nezávislí auditoři by měli kontrolovat výrobní řetězec od zemědělce až po dodavatele paliv, který dodá benzin nebo naftu čerpací stanici. Biopaliva by neměla být vyráběna ze surovin pocházejících z tropických pralesů nebo nedávno odlesněných oblastí, odvodněných rašelinišť, mokřadů nebo oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí. Podle Komise je přeměna lesa na plantáž palmy olejné v rozporu s požadavky na udržitelnost.

Cílem je podporovat pouze biopaliva s velkými úsporami emisí skleníkových plynů: ve srovnání s fosilními palivy má jejich používání vést k úsporám ve výši alespoň 35 %, přičemž v roce 2017 se tyto úspory zvýší na 50 % a v roce 2018 na 60 % u biopaliv z nových rostlin.

Biopaliva by neměla podle Komise pocházet z míst, kde byly zničeny tropické pralesy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *