Čerpání evropských dotací do vodárenství vázne

V anketě o čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), již letos uspořádal server Vodarenstvi.cz, označilo své zkušenosti za negativní 84 % ze 420 starostů. Téměř 90 % starostů z malých i krajských měst nejvíce vadí zbytečná a složitá administrativa, která »běžného...

V anketě o čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), již letos uspořádal server Vodarenstvi.cz, označilo své zkušenosti za negativní 84 % ze 420 starostů.

Téměř 90 % starostů z malých i krajských měst nejvíce vadí zbytečná a složitá administrativa, která »běžného žadatele odradí,« uvedl místostarosta jihočeského Hatína Jiří Boček. »Od předložení dokladů k avízu platby trval proces neuvěřitelných 421 dnů,« popsal zase své zkušenosti Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou (viz box).

Přístupové smlouvy s Evropskou komisí, které nás zavazují ke splnění dané kvality odpadních vod, se týkají obcí nad 2 tisíce obyvatel. Tomu odpovídají i dotační pravidla, přičemž menší obce, pokud neleží v chráněné krajinné oblasti, nemají na dotace nárok. Čistírny odpadních vod sice obce do 2 tisíc obyvatel mít nemusí, vybudovat či modernizovat vodárenskou infrastrukturu ale potřebují. Financovat takové projekty lze bez dotací těžko.

Zásadním problémem je i snižování dotace podle délky uzavřených smluv s provozovatelem. Posuzují se totiž i smlouvy uzavřené dávno před naším vstupem do EU, kdy nikdo nemohl budoucí dotační podmínky znát. Obce dnes tedy buď přesvědčí provozovatele ke změně smlouvy, nebo akceptují snížené dotace a hledají další prostředky pro kofinancování. U smluv do konce roku 2020 mají obce nárok na dotace ve výši max. 60 % způsobilých výdajů, u smluv do konce roku 2022 ve výši 30 %. U delších smluv nemají na dotace nárok.

Anketa potvrdila, že žadatelé o dotace z OPŽP chtějí především sjednotit a zjednodušit administrativní procesy pro celý projekt. Týká se to i případných změn během projektu, které nemohly být známy po dobu jeho přípravy.

JANA BÁBÍKOVÁ

Vodarenstvi.cz

Příklad z praxe

Obce Horní a Dolní Čermná podaly pod hlavičkou svazku sedmi obcí žádost na vybudování kanalizační sítě v říjnu 2007. Provozovatelem vodovodů a kanalizací v regionu je společnost většinově vlastněná oběma obcemi. V roce 2008 probíhaly kontroly zadávací dokumentace, v roce 2009 předány podklady k podpisu smlouvy a v červnu se zahájila stavba. Následovaly urgence na SFŽP na dokončení administrace. Vlastní smlouva se podepsala až v dubnu 2010. O udělení dotace se rozhodlo v květnu a první avízo platby žadatel obdržel v červenci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *