Centrální kompostárna Brno

Kompostárna provozovaná firmou SITA CZ je významným producentem kvalitních organických hnojiv a substrátů. Slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) z Brna i jeho okolí. Její kapacita je 70 000 tun odpadu ročně (největší v ČR) na celkové ploše 2,12 ha. V provozu je 12...

Kompostárna provozovaná firmou SITA CZ je významným producentem kvalitních organických hnojiv a substrátů.

Slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) z Brna i jeho okolí. Její kapacita je 70 000 tun odpadu ročně (největší v ČR) na celkové ploše 2,12 ha. V provozu je 12 samostatně ventilovaných žlabů (6 x 36 m). Vstupy do zařízení jsou odpady z údržeb zelených ploch, zbytky z obchodních řetězců (ovoce, zelenina, pečivo), dřevní odpad (prořezy, obalové dřevo), kaly z komunálních čistíren OV a potravinářských výroben (pivovar, mlékárna, lapoly), minerální odpad, BRKO ze separovaného sběru z domácností a sběrných míst odpadů. Výslednými produkty jsou mimo jiné komposty Černý a Zelený drak – registrované hnojivo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *