Cena Karla Velka má již patnáct let

Od roku 1998 se u příležitosti kongresu Odpady - Luhačovice uděluje Cena Karla Velka, která oceňuje nejlepší diplomové práce z oblasti nakládání s odpady.

Ing. Karel Velek byl předním českým odborníkem v oblasti odpadového hospodářství, popularizátorem problematiky odpadů a obětavým pracovníkem Československé společnosti pro životní prostředí. Cenu, nazvanou jeho jménem, mohou získat jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky přínosnou odbornou diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství.

Cena je určitým srovnáním kvality výuky a úrovně vysokých škol, kde se studuje obor odpadového hospodářství. To dokazuje i to, že za 14 let vyhodnocování diplomových prací se mezi nejlepšími diplomovými pracemi umísťují na prvních třech místech hodnocení Česká zemědělská universita v Praze, Universita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem, Vysoká škola chemicko-technologická i Universita Tomáše Bati ve Zlíně.


Hlavním partnerem vyhodnocení Ceny Karla Velka je Státní fond životního prostředí, který pomáhá hradit náklady vyhodnocení diplomových prací a jeho zástupce také je členem nezávislé komise. Find hlavně svým přístupem podporuje vzdělání a mladé začínající odborníky v odpadovém hospodářství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *