22.01.2020 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Časopis Odpady: Životní cyklus elektrovýrobků a jejich dopad na klima

Jaký vliv má životní cyklus elektrických a elektronických výrobků na globální oteplování? Kdy má smysl opravovat, a kdy je ekologičtější pořídit výrobek nový? Studie Evropské environmentální kanceláře (EEB) zanalyzovala životní cyklus a jeho dopad na životní prostředí u čtyř nejběžnějších výrobků evropských domácností.

Analýza porovnává energii potřebnou k výrobě a distribuci nových výrobků, a také náklady na jejich likvidaci. Konkrétně šlo chytré telefony, pračky, vysavače a počítače. Výsledky ukázaly, že za normálních okolností má vždy smysl prodloužit životnost výrobků nad rámec jejich původní životnosti. Z hlediska globálního oteplování by tak například pračka měla sloužit 25 až 40 let, aby kompenzovala emise skleníkových plynů z výroby, distribuce i její likvidace. U vysavače je to 18 až 48 let, a třeba notebooky a chytré telefony by měly být v provozu tak dlouho, jak je to jen možné. Podle Evropské environmentální kanceláře potvrzují tyto výsledky závěry studie z roku 2018, kterou provedl německý výzkumný ústav Öko Institut: „Až na několik výjimek je pro životní prostředí vždy lepší opravit vadné domácí spotřebiče a udržovat je co nejdéle v provozu. Tím se šetří energie a zdroje, které by jinak byly spotřebovány při výrobě nových výrobků, což má značný dopad na životní prostředí.“

Přínosy prodloužení životnosti

Analýza tvrdí, že prodloužení životnosti analyzovaných produktů by výrazně snížilo emise skleníkových plynů v EU. Mezi její základní závěry patří:

  • Jednoroční prodloužení životnosti všech praček v EU by do roku 2030 ušetřilo 0,25 Mt CO2 ročně; u notebooků je to 1,6 Mt CO2; u vysavačů 0,1 Mt CO2; a u chytrých telefonů jde o úsporu 2,1 Mt CO2.
  • Tříleté prodloužení životnosti by pak do roku 2030 ušetřilo u praček přibližně 0,66 Mt CO2; u notebooků a počítačů 3,7 Mt CO2; vysavačů 0,3 Mt CO2 a 4,3 Mt CO2 u chytrých telefonů.
  • A nakonec prodloužení o pět let by odpovídalo úspoře přibližně 1 Mt CO2 ročně do roku 2030 u praček; 5 Mt CO2 u notebooků; 0,5 Mt CO2 u vysavačů a 5,5 Mt CO2 u chytrých mobilů.

Prodloužení životnosti všech praček, notebooků, vysavačů a chytrých telefonů v Evropské unii pouze o jeden rok by do roku 2030 ušetřilo dohromady přibližně 4 Mt CO2 ročně, což je zhruba tolik, kolik za jediný rok vyprodukují 2 miliony aut.

Tab.1: Prodloužení životnosti

Pračky

Obr.1

V posledních desetiletích dosáhl technický vývoj u praček výrazného snížení spotřeby vody, čímž se podle analýzy zmenšily i relativní environmentální dopady jejich životního cyklu. Podle výsledků analýzy má z hlediska globálního oteplování vždy smysl prodloužit životnost praček nad jejich obvyklou životnost. Za předpokladu ročního navýšení energetické účinnosti nově vyrobených praček o 1,7 %, měly by být v provozu 25 až 40 let, aby se kompenzovaly emise skleníkových plynů z výroby, distribuce a likvidace. Pokud se zlepšení energetické účinnosti u nových praček vyšplhá o 5 %, měly by sloužit zhruba 17 až 23 let.

Tyto výsledky také potvrzují nedávnou studii Öko-Institutu, který dospěl k podobnému závěru, že doba ekologické návratnosti pračky, která byla vyrobena v roce 2000 a je stále v dobrém stavu, je zhruba 40 let.

Analýza dál ukazuje, že prodloužení životnosti všech praček v EU o 1 rok by do roku 2030 ušetřilo 0,25 Mt CO2 ročně, což znamená asi tolik emisí CO2, kolik jich vyprodukuje 130 000 aut.

Prodloužení životnosti praček je podle Evropské environmentální kanceláře efektivnější také z ekonomického hlediska. Öko-Institut odhaduje, že nákup nové pračky pokaždé, když se u stávajícího přístroje objeví závada, vyjde domácnosti zhruba o 13 procent dráž, než nákup a údržba kvalitního a úsporného výrobku.

Notebooky, počítače

Obr.2

Tyto přístroje jsou považované za módní elektroniku a lidé je vyměňují často dřív, než se rozbijí. Starší modely mají mnohdy horší výkon kvůli nedostatečnému upgradování, příliš náročným programům spuštěným současně, a celkově špatná údržba. To vše v kombinaci s klesajícími cenami nových zařízení způsobuje, že se skutečná životnost notebooků stále zkracuje. Při velmi optimistickém odhadu, že se účinnost nových notebooků zvýší o 5 % ročně, by pak měly zůstat v provozu 20 až 44 let.

Studie tvrdí, že dopady výrobního procesu notebooku na životní prostředí jsou tak vysoké, že je nelze v rozumných časových obdobích kompenzovat navýšením energetické účinnosti. V případě zvýšení energetické účinnosti nového notebooku o 10 % může být výměna staršího modelu údajně vykompenzovaná až po 33 až 89 letech.

Vysavače

Obr.3

Analýza ukazuje, že obecně má smysl prodloužit životnost vysavačů nad jejich obvyklou životnost. Za předpokladu, že se ročně zvýší energetická účinnost o 1,1 %, pak by se environmentální dopady na výrobu jednoho stroje vykompenzovaly zhruba po 18 až 48 letech provozu. V případě, že účinnost vysavače vyšplhá o 5 %, pak by údajně stačilo ho udržet v provozu 11 až 18 let.

Pokud by tedy prodloužení životnosti všech vysavačů v EU o poskočilo o 1 rok, pak by se do roku 2030 ušetřilo 0,1 Mt CO2 ročně. To je podle studie zhruba tolik, co za stejné období vyprodukuje 50 000 automobilů. Tato čísla o produkci emisí budou pravděpodobně narůstat. Na trh se totiž stále častěji dostávají roboti a bezdrátové vysavače, které mají kratší životnost, obsahují baterie a složitější součásti.

Smartphony

Obr.4

Chytré telefony jsou podobně jako počítače součástí módních trendů, a stejně tak i u mobilů se skutečná životnost zkracuje kvůli stále méně dostatečnému výkonu. Ze všech porovnávaných spotřebičů dopadly chytré telefony s dopadem na globální oteplování nejhůře. Podle výsledků analýzy nemá ekologický smysl koupit si nový smartphone. I kdyby všechny nově vyrobené mobily byly o 5 % účinnější, stejně by se musely používat až 232 let, aby vykompenzovaly svůj dopad na globální oteplování.

To podle Evropské environmentální kanceláře vyžaduje významnou změnu způsobu, jakým jsou telefony navrhovány a uváděny na trh. Přestože jsou chytré mobily všudypřítomné, v současné době nejsou v rámci produktové politiky EU regulovány. Podle analýzy by se proto měla unijní politika výrazně zaměřit na podporu výroby opravitelných a upgradovatelných smartphonů, které se mohou zejména přizpůsobit změnám softwaru. To by mělo přínosy nejen pro životní prostředí, ale také by podpořilo vytváření pracovních míst v EU.

Závěry

Analýza svými výsledky tedy popírá tvrzení, že by výrobky by měly být vyměňovány brzy, zejména kvůli nižší spotřebě energie u nových účinnějších produktů. Včasná výměna může mít smysl údajně pouze ve výjimečných případech, například u starších modelů vysavačů s velmi vysokou spotřebou energie. Pokud místo výměny dojde na včasnou opravu, prodlouží se životnost produktů, výrazně se sníží míra využití přírodních zdrojů i produkce odpadu, tvrdí Evropská environmentální kancelář. Prodloužení životnosti produktů lze dosáhnout nejen nákupem dlouhověkého výrobku, ale také prostřednictvím údržby, upgradů, opravou, renovací a repasováním.

Doporučení EEB

Uživatelé

  • Při nákupu nového spotřebiče je vhodné vybírat kvalitní produkty. Obecně mají podle EEB delší životnost, a nabízejí adekvátní pozáruční servis. Výrobky je také vhodné kupovat i podle toho, zda má uživatel možnost ho v okolí nechat opravit.
  • Nakupující by se měl řídit pokyny výrobce a spotřebitelskými organizacemi, jak prodloužit životnost produktu. Tím se zabrání zbytečným, někdy nákladným opravám.
  • V případě závady produktu může nakupující odstranit problém sám s použitím manuálu. Některé opravy jsou poměrně jednoduché a může je opravit i někdo, kdo nemá žádné technické znalosti. Poradit se lidé mohou také online nebo v místní opravárně.
  • Pro technické opravy je vhodné si vyžádat cenovou nabídku od profesionálního opraváře, aby se zjistilo, jaká bude cena v porovnání s nákupem nového.

Výrobci

  • Výrobci by měli své výrobky navrhovat tak, aby byly odolné. Jedná se o výdrž produktu, o modularitu a jeho opravitelnost. Některé výrobky mají skutečnou životnost srovnatelnou s jejich technickou životností, to znamená, že jsou vyměněny až poté, co definitivně přestanou fungovat. U těchto produktů by se měli výrobci zaměřit na možnosti designu, které prodlužují technickou životnost. Například navrhování demontáže nebo dostupnost náhradních dílů. U produktů, které se používají méně, než umožňuje jejich technická životnost (např. mobily a notebooky), by se možnosti vylepšení měly zaměřit design, který by podpořil jejich delší použití (např. vyměnitelné kryty, upgradovatelnost hardwaru i softwaru, vyměnitelné baterie a obrazovky).
  • Vhodné je také poskytovat dostatečně dlouhý servis a podporu, která uživatelům pomůže s opravami a upgrady.
  • Rozvíjet obchodní modely, jako je cenově dostupný leasing nebo produkt jako služba, které uživatelům poskytují přístup k produktu, nikoli k vlastnictví. Tyto obchodní modely snižují počet produktů zvýšením míry využití a snižují tak mýtné na životní prostředí.

(sol)

 

Článek z časopisu Odpady č. 1/2020

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down