Burzovní trh s chemikáliemi NECHELA

Prodej nepotřebných chemikálií pomocí elektronické burzovní aukce umožňuje obchodní systém NECHELA, který v uplynulém roce vyvinula Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK).

Letos v březnu burza uvedla systém do zkušebního provozu a k němu otevřela celý specializovaný trh s nevyužitými chemikáliemi. Cílem obchodního systému NECHELA, který na ČMKBK vznikl na zadání Ministerstva průmyslu a obchodu v reakci na plnění usnesení vlády č. 1076/2008, je pomoci zejména malým a středním podnikům zbavit se nespotřebovaných chemikálií tržním způsobem.

POTENCIÁLNÍ ZÁTĚŽE

Jedná se především o nepotřebné zásoby, které mnohdy zatěžují kapacitu skladů a stávají se potenciální ekologickou zátěží. Systém NECHELA má umožnit, aby pro každou chemikálii byl nalezen konečný vlastník, který ji spotřebuje. Podmínkou je, aby chemikálie byla dosud v originálním neporušeném obalu či odpovídajícím přepravním obalu. Celý proces takového hledání je přitom maximálně zjednodušen.

Systém disponuje veřejnou internetovou databází, do které zájemci, za podpory burzovních makléřů, vkládají nabídky látek a přípravků. Finanční podpora Ministerstva průmyslu a obchodu pak umožnila, aby registrace účastníků systému, vkládání nabídek i vlastní obchodování v něm byly v roce 2010 zdarma.

Náběh systému pro obchodování s chemikáliemi rozdělila ČMKBK na tři etapy odpovídající logice náběhu každého obchodního trhu. Základním předpokladem pro vytvoření trhu je zprvu registrace účastníků obchodování (jak prodávajících, tak kupujících), čímž se garantuje nejen důvěryhodnost uživatelů, ale i závaznost nabídek a uzavíraných obchodů. Na tuto fázi registrace navazuje vlastní vkládání nabídek chemikálií do veřejné databáze, které by mělo dosáhnout jistého kritického množství, kdy se začne střetávat nabídka s poptávkou. Třetí fází je pak pravidelné obchodování, které provozovatel předpokládá už od 4. čtvrtletí 2010.

NABÍDKA A POPTÁVKA

Počet vložených nabídek v systému NECHELA rostli zpočátku poměrně pomalu, postupně však akceleruje. Zatímco v 18. týdnu od spuštění burzy bylo registrováno pouze pět nabídek, ve 26. týdnu to již bylo 30 nabídek a v 35. týdnu obchodování dosáhl počet nabídek v magickému číslu sto.

V současné době už počet registrovaných chemikálií v databázi systému NECHELA překročil první stovku. Poprvé se střetla nabídka s poptávkou 23. června, kdy změnilo majitele 20 kg síranu železnatého za 380 Kč. Objemem nevelký obchod potvrdil, že systém je nastaven na prodeje zbytků skladových zásob a sloužit má především živnostníkům a malým a středním firmám, u nichž se také předpokládá největší zájem o vstup do systému

SPOLUPRÁCE NA VÝVOJI

Do práce na vývoji systému NECHELA se vedle Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské komoditní burzy Kladno a Svazu chemického průmyslu ČR zapojila také Hospodářská komora ČR, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Tito účastníci se rovněž podílejí na propagaci systému s cílem zajistit jeho využití podnikatelskou veřejností.

Systém NECHELA je přístupný na internetové adrese: www. nechela.eu. Dostat se do něj lze i z oficiálních webových stránek burzy www.cmkbk.cz, ze sekce Průmyslové komodity, podsekce NECHELA. Zájemci o obchodování v systému se mohou obrátit na úsek burzovních obchodů, tel. 312 818 045, e-mail simona.wildova@cmkbk.cz či Registrační centrum burzy, tel. 312 818 043, e-mail jitka.kostkova@cmkbk.cz.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *