Autor
Kategorie:
Praxe

Bude třeba vyměnit zhruba půl milionu kotlů

Prvního září začala platit novela zákona o ochraně ovzduší, která zpřísňuje podmínky pro vytápění domácností pevnými palivy.

Stát nezakáže provozování starých kotlů, ale zavede v domácnostech jejich povinné kontroly a inspekce. Kotel na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) používá v České republice přibližně 640 tisíc domácností. Asi půl milionu z nich ho bude muset do deseti let vyměnit, neboť kotel nebude splňovat emisní limity. Znamená to, že tyto domácnosti budou muset investovat do nákupu nového, ekologicky vyhovujícího kotle, přibližně částku 80 tisíc korun.


Nejpozději do konce roku 2016 musí všechny kotle v domácnostech projít autorizovanou revizí. Z této povinnosti jsou vyňaty topné systémy v rekreačních objektech a klasické krby. Za nesplnění zákonných podmínek, překračování emisních limitů a spalování nevhodných materiálů hrozí občanům pokuty.

U kotlů je hlavní sledovanou škodlivinou oxid uhelnatý, dále pak prach a uhlovodíky (OGC nebo jinak TOC). Zastaralé a neekologické kotle, splňující pouze emisní třídu 1, dnes tvoří zhruba tři čtvrtiny všech prodávaných kotlů na tuhá paliva. Jsou levné a lidé v nich topí i palivy, které do nich rozhodně nepatří. Moderní automatické kotle jsou sice dražší, ale umožňují spalovat jen předepsaná paliva, a to za přijatelné produkce škodlivin.

Z analýz emisí CO na různých druzích kotlů při spalování dřeva a hnědého uhlí vyplynulo, že nové požadavky by splnily pouze automatický kotel a pyrolýzní kotel. Pouhou změnou paliva z uhlí na biomasu nedošlo ke zlepšení emisní situace (vyjma SO2 a CO2). Hlavní roli hraje spalovací zařízení a jeho obsluha, která může výrazně ovlivnit kvalitu spalování. U automatických a zplyňovacích kotlů je zásah obsluhy omezenější a kvalita spalování při běžném provozu může být blízká parametrům dosažených ve zkušebně.

 

Zdroj: www.tzb-info.cz, Ing. K. Krpec, Ph.D., Ing J. Horák, Ing Fr. Hopan, PhD., Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Inovace pro efektivitu a životní prostředí, 16. 1. 2012

 

MEZNÍ HODNOTY EMISÍ CO (MG/M3N PŘI 10 % O2, V ZÁVISLOSTI JMENOVITÉM TEPELNÉM VÝKONU KOTLE)

 

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5
25 000-12 500 8000-2000 5000-1200 1200 700

 

 

PŘEHLED TERMÍNŮ

 

Září 2012 Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší.
Leden 2014 Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky první a druhé emisní třídy.
Prosinec 2016 Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.
Leden 2017 Majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Hrozí pokuta až 20 tisíc korun.
Leden 2018 Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva třetí emisní třídy.
Září 2022 Nejzazší termín pro ukončení topení v kotlích, které nesplňují podmínky alespoň třetí emisní třídy. Hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *