Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Bude možné zakázat v obci sběrnu?

Skupina poslanců, v níž je vedle ministra Chalupy také například poslankyně Ivana Řápková, předložila vládě návrh další novely zákona o odpadech, která by změnila kompetence obcí vůči sběrnách surovin. Obec by mohla upravit jejich provozování, případně je v obci úplně zakázat. V návrhu (tisk č....

Skupina poslanců, v níž je vedle ministra Chalupy také například poslankyně Ivana Řápková, předložila vládě návrh další novely zákona o odpadech, která by změnila kompetence obcí vůči sběrnách surovin.

Obec by mohla upravit jejich provozování, případně je v obci úplně zakázat. V návrhu (tisk č. 1019) se říká: »Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů mohou být provozována pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů zakázáno, nebo úplně zakázat provozování zařízení ke sběru nebo výkupu.«

Obce již dlouho poukazují na to, že provozování sběrny v obci mívá negativní vliv na systém nakládání s odpady. Dochází k vykrádání sběrných dvorů (zejména kovů a elektroniky) a v poslední době i kontejnerů na separované odpady, což obcím způsobuje finanční ztráty. Provozovatelé sběren často porušují zákony (například nedostatečnou identifikací vykupovaných věcí), což potvrzují i kontroly inspekce životního prostředí nebo ČOI.

»Dlouholeté zkušenosti ukazují, že výkup odpadů je úzce spojen s trestnou činností. Ve městech se ztrácejí poklopy od kanálů, dopravní značky, ale i části zábradlí nebo plechové ploty,« uvedla za předkladatele pro ČTK poslankyně Ivana Řápková. »Veřejná databáze sběren neexistuje, zákony se obcházejí a není zřejmé, kolik sběren funguje v rámci černého trhu.«

Provozování sběren v současnosti povoluje krajský úřad. Pokud novela projde, bude mít obec povinnost oznámit své rozhodnutí krajskému úřadu, který by ho měl respektovat. Předlohu nejprve posoudí vláda a poté musí projít také Parlamentem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *