BPS v Přibyšicích: Budoucnost, která nenastala

Zadluženou bioplynovou stanici v Přibyšicích na Benešovsku ve výběrovém řízení koupil za 37,2 milionu korun investor ze Saúdské Arábie. Jde o jednu z osmi stanic v Česku, které vyrábějí elektřinu z komunálního odpadu.

Bioplynová stanice funguje čtvrtým rokem, její výstavba stála 250 milionů korun a na zařízení nebyla poskytnuta jakákoliv dotace. Vlastní ji společnost Bio Servis, která je společným podnikem městských Technických služeb Benešov a společnosti IuT Czech, již ovládá rakouský podnikatel. Firma dluží asi padesátce věřitelů 236 milio-nů korun a byla od letošního ledna v konkurzu. Z prodejní ceny podniku tak bude uspokojena jen část věřitelů. „Zástupce věřitelů tuto nejvyšší nabízenou cenu akceptoval, protože se nejevilo jako pravděpodobné dosáhnout za současné situace lepšího výsledku,“ uvedla pro ČTK Kateřina Buďveselová ze společnosti INSOL.UTION, která prodej zajišťovala.

Prodej bioplynové stanice se po dohodě s věřiteli uskutečnil formou výběrového řízení. „Z mnoha desítek oslovených potenciálních zájemců se účastnili celého výběrového řízení tři uchazeči, jeden z nich nakonec nabídku nepodal,“ popsala prodej Buďveselová. Nyní se řeší poslední formality potřebné k uzavření smlouvy o prodeji podniku a úhradě kupní ceny. Vítězný investor působí v energetice. „Ten má jistě v plánu provoz zachovat, ale podrobnější plány případného rozvoje podniku ze strany budoucího vlastníka nám známy nejsou,“ dodala Buďveselová.

NADĚJE PŘI OTEVŘENÍ

Při otevření stanice v roce 2011 vyšel na serveru BIOM článek popisující blíže její technologii. Citujeme z něj:

„Použitý proces anaerobní digesce pojmenovaný autory jako ADOS proces byl vyvinut rakouskou společností Innovation und Technik GmbH a kombinuje výhody mokré a suché technologie biozplynování, neboť sušina obsahu fermentoru může být upravována v rozmezí 12-18 % hmotnosti. Dle slov autorů se zařízení již dříve osvědčilo při zpracování komunálních bioodpadů a gastroodpadů v Singapuru v jihovýchodní Asii. Zařízení je vybudováno v lokalitě stávající skládky odpadů v Přibyšicích v návaznosti na třídicí linku na směsný komunální odpad. Jen část biologicky rozložitelného odpadu (BRO) pro zpracování pochází ze separovaného domovního odpadu, zbytek pochází z mechanicky předtříděného směsného komunálního odpadu. Další část BRO pochází ze středočeských komerčních a průmyslových zdrojů. Z Prahy jsou dodávány zejména gastroodpady jejichž sběr provádějí Pražské služby, aniž by měly vhodnou technologii k jejich ekologickému využití.

Zařízení bude zpracovávat více než 50 % produkce směsného komunálního odpadu ze svozových oblastí Benešova a Týnce nad Sázavou. V této spojitosti můžeme konstatovat, že se de facto jedná v České republice o první zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů v anaerobní variantě (tzv. anaerobní MBÚ). Produkty – neodvodněný digestát, separát, fugát i vyrobený kompost byly zaregistrovány ÚKZÚZ jako hnojiva.

Na závěr chceme vyjádřit svou naději, že nový závod pro anaerobní digesci biologických odpadů v Přibyšicích prokáže své kvality úspěšným dlouhodobým provozem, který významně přispěje k úspěšnému řešení problému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Benešovsku a bude vhodným příkladem pro následování v ostatních regionech ČR.“

Bioplynová stanice v Přibyšicích je podle projektu schopná denně zpracovat až 100 tun organického odpadu a přeměnit ho na elektrickou energii. Roční kapacita je až 28 00 tun organického odpadu s výrobou osm gigawatthodin elektrické energie. Těchto výsledků však zatím podnik nedosáhl.

Zdroj:

1) zpráva ČTK

2) LANDOVSKÝ Radek, VÁŇA Jaroslav, USŤAK Sergej: Anaerobní digesce bioodpadů v Přibyšicích u Benešova. 19. 12. 2011, www.biom.cz

Část zpracovávaných odpadů tvoří prošlé potraviny z hypermarketů

Komentáře ke článku 1

  • Jaroslav Šejvl

    Dobrý den přeji,

    prosím Vás které další BPS v ČR vyrábějí elektřinu z komunálního odpadu jako Přibyšice. Velice dělkuji za odpověď. S pozdravem Jaroslav šejvl 776222157

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *