Bioplynových stanic přibývá

V Plzeňském kraji pracuje již deset bioplynových stanic. Nejnovější je zemědělská bioplynová stanice v Bukovci na Domažlicku, kterou pro firmu Puclická, a. s., postavila společnost Bioplyn CS. Podle údajů CZ Biomu je nejvíce bioplynových stanic na jižní Moravě (celkem patnáct). Nejhůře je na tom...

V Plzeňském kraji pracuje již deset bioplynových stanic. Nejnovější je zemědělská bioplynová stanice v Bukovci na Domažlicku, kterou pro firmu Puclická, a. s., postavila společnost Bioplyn CS.

Podle údajů CZ Biomu je nejvíce bioplynových stanic na jižní Moravě (celkem patnáct). Nejhůře je na tom Liberecký, Karlovarský a Ústecký kraj. Podle ing. Tomáše Dvořáčka, jednatele společnosti Bioplyn CS a vedoucího bioplynové sekce CZ Biom, je to pravděpodobně dáno klimatickými a morfologickými podmínkami, jako je vyšší nadmořská výška, svažité terény a chladnější podnebí. „Nicméně i v těchto oblastech lze pro výrobu bioplynu využívat např. vysoké podíly travních senáží,“ dodává.

První zemědělské bioplynové stanice vznikaly v Čechách již v 80. letech minulého století a byly zaměřeny především na zpracování statkových hnojiv (např. kejda). Většina bioplynových stanic na našem území využívá německou a rakouskou technologii, což souvisí s daleko větší zkušeností těchto zemí s výstavbou a provozem těchto zařízení. Moderní typy stanic se zaměřují na zpracování především cíleně pěstované biomasy, jako je např. kukuřice.

K podstatnějšímu rozvoji bioplynových stanic u nás dochází od roku 2005, kdy se díky vstupu ČR do Evropské unie otevřela možnost jejich spolufinancování z evropských peněz.

Významným faktorem, který také pozitivně ovlivnil rozvoj bioplynových stanic, bylo zlepšení podmínek výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Proto dochází v posledních třech letech k velkému stavebnímu boomu bioplynových stanic. V současné době eviduje CZ Biom více než 80 BS na našem území. Na stránkách CZ Biom můžete najít demonstrativní mapu jejich rozmístění http://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/bioplynove-stanice. Bioplynové stanice vyrábí teplo a elektrickou energii bez produkce emisí CO2, a proto mohou být jedním z nástrojů, jak dosáhnout snížení emisí.

Ing. Jan Habart,
předseda CZ Biom,

Ing. Tomáš Dvořáček,
vedoucí bioplynové sekce CZ Biom

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *